Företagsfrukost på Tree Hotel

Företagsfrukost Unbyn/Avan

Välkommen på företagsfrukost i Unbyn/Avan. Du kommer att få träffa ett antal spännande företagare och dessutom får ni höra allt om vad som är på gång i bygden och i kommunerna Boden och Luleå. Börja arbetsdagen med gemensam frukost tillsammans med andra företagare från alla typer av branscher.

Företagsfrukosten i Unbyn/Avan arrangeras i samverkan av Bodens kommun och Luleå kommun. 

Ingen föranmälan krävs. 

Tid:

Fredag 17 januari kl. 07:30 - 09:00

Plats:

Föreningshuset Avan