När kriget kom - Diskussion och quiz - evenemangsbild

När kriget kom - diskussion och quiz i Avan

12.00-13.00 läser vi upp ett scenario ”När kriget kom” med diskussionsfrågor samt frågesport från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

12.00-13.00 läser vi upp ett scenario ”När kriget kom” med diskussionsfrågor samt frågesport från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Tid:

Onsdag 28 september kl. 12:00 - 13:00

Plats:

Avan. föreningshuset

Evenemangets position på kartan