Bärbar dator på skrivbord vid papper, penna och mugg.

Digitala tjänster

Vi erbjuder en mängd digitala tjänster för dig som är vårdnadshavare till barn/ungdomar i Bodens kommun. Nedan kan du navigera bland dem.

Våra digitala tjänster erbjuds i form av mobilanpassade webbsidor. Vi har i dagsläget ingen app som du kan ladda ned till din telefon, men det går utmärkt att använda webbläsaren i mobilen och spara sidan som en favorit eller på hemskärmen i din telefon eller platta.  Eftersom vi värnar om de uppgifter som finns registrerade i våra elevadministrativa system används säker inloggning, detta innebär att du måste använda e-legitimation vid inloggning.

Du som är vårdnadshavare kommer huvudsakligen att kommunicera och kunna hämta information via IST. Alla kommunala skolor i Bodens kommun finns tillgängliga via denna e-tjänst. Har du barn/ungdomar på fler enheter kan du enkelt växla mellan dessa.

I dagsläget kan du hämta/lämna följande uppgifter:

  • Klasslistor
  • Scheman
  • Planeringar och bedömningar
  • Underlag för utvecklingssamtal
  • Kontaktuppgifter personal och elev
  • Frånvaroanmälan
  • Aktuell frånvaroöversikt
  • Betyg och Nationella provresultat
  • Enhetsspecifik information


Övriga digitala tjänster:

Elevhälsa
Hälsobesök förskoleklass
Journalrekvisition
Samtycke hälsosamtal
Samtycke vaccination

Förskola
Ansökan och uppsägning förskola och fritidshem

Fritidshem
Ansökan och uppsägning förskola och fritidshem

Grundskola
Anmälan till modersmålsundervisning
Beställa betygskopior
Byte av skola eller förskoleklass
Skolskjutsansökan

Gymnasium
Beställa betygskopior
Inackorderingstillägg

Kost
Specialkostintyg
Tillfälligt uppehåll specialkost


Du hittar även samtliga digitala tjänster här.

Senast uppdaterad: 2024-03-08