Bodens kommun

Projektkarta

Karta över aktuella projekt i Bodens kommun.

Integration

Bodens kommuns information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Nyheter

Det händer många saker i Boden och under den här ikonen hittar du ett nyhetsarkiv med nyheter från Boden.se.

Blanketter

Här samlas blanketter och information från olika verksamheter inom Bodens kommun.

Arbetsmarknadsinsatser och sysselsättning

Bodens kommun jobbar med insatser på arbetsmarknaden och olika sysselsättningar för människor. Här under finns Jobbcenter, feriearbeten, kommunala insatser på arbetsmarknaden och information om olika sysselsättningar i Boden.

Hållbar utveckling

Boden är en ekokommun. Vi jobbar ständigt med hållbarhet och med att bli ännu bättre på att värna om miljön, den sociala, den ekonomiska och den ekologiska.

Jobba hos Bodens kommun

Här kommer du till Bodens kommuns rekryteringswebb. Där kan du läsa om hur vi är som arbetsgivare, vad vi erbjuder och hitta lediga jobb som kommunen har ute just nu.

Kultur och fritid

Musik, dans, konst och teater är viktiga delar i Bodens utveckling. Under den här ikonen hittar du, bland annat, information om bibliotek i Boden, Försvarsmuseum, ungdomsverksamheter, konst, föreningar och idrottsanläggningar.

Medborgarservice

Hit ska du vända dig för att få kontakt med rätt tjänsteperson. Mindre ärenden kan du få hjälp med direkt. Om ditt ärende är av en sort som inte kan hanteras direkt, skickas du vidare till rätt person på en gång.

Organisation och styrning

Här hittar du information om hur Bodens kommun styrs, kommunala bolag, tjänste- och politisk organisation med mera.

Stöd och omsorg

Här finns samlad information om kommunens insatser för stöd och omsorg för dig som invånare i Boden. Här finns information om allt från akut hjälp till förebyggande insatser.

Skola och utbildning

Under den här ikonen hittar du information om förskola, skola och vuxenutbildning i Boden. Här hittar du även information om centrum för nyanlända, kulturskolan och elevhälsan.

Samhälle och gator

Under den här ikonen finns information som rör ditt boende i Boden. Du får, bland annat, information om att bygga och bo, om miljö, om parker och torg, om räddningstjänsten, om konsumentvägledning och om kollektivtrafik.