Kommun & politik

Medborgarservice

Hit vänder du dig för att få direkt hjälp och kontakt med rätt tjänsteperson inom Bodens kommun.

Blanketter och e-tjänster

Här samlar vi blanketter och information från de olika verksamheterna inom Bodens kommun.

Jobba i Bodens kommun

Här hittar du Bodens kommuns rekryteringswebb med information om lediga jobb och om att jobba i kommunen.

Bodens kommun

Kommunen är politiskt styrd med folkvalda företrädare som fattar beslut om samhällsservicens inriktning och kvalitet.

Bröllop och begravning

En borgerlig vigsel eller begravning är en kort och enkel ceremoni utan religiösa inslag.

Politik

Här hittar du de olika nämnder, styrelser och kommunala råd som finns i Bodens kommuns organisation. 

Ekonomi

Här hittar du information om fakturering och annat som har med kommunens ekonomi att göra.

Inköp och avtal

Upphandlingsenheten ansvarar för Boden kommuns upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.