Kommunala arbetsmarknadsinsatser

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder kommunen arbetsmarknadsinsatser av olika slag.

Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen kan anvisa personer för deltagande i kommunala arbetsmarknadsinsatser. Du kan inte själv ansöka om deltagande.

Målsättning med arbetsmarknadsinsatser är att stärka enskilda deltagares möjligheter att gå vidare till studier eller arbete.

Prioriterade målgrupper är: ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsinsatser kan vara:

  • Arbetsförberedande aktiviteter och projekt

  • Praktikplatser

  • Tillfälliga anställningar i kommunen för att få arbetslivserfarenhet

Du kan läsa mer på om arbetsmarknadsinsatser på Jobbcenters hemsida.

Senast uppdaterad: 2020-11-11