Behandling av personuppgifter

För Bodens kommun är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss, och att behandlingen av dessa följer de principer som dataskyddsförordningen beskriver. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen.

Vänd dig till Bodens kommuns dataskyddsombud om du har frågor rörande vår behandling av personuppgifter, eller om du vill utöva de rättigheter som beskrivs på sidorna i menyn intill sidan. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns längst ned på sidan.

Senast uppdaterad: 2023-09-12