Norrsken över byggnadsverk.

Bodens vänorter

En vänort är en ort i ett annat land som en kommun eller motsvarande lokal förvaltningsenhet samarbetar med.

1924 föreslog Helge Bruhn, generalsekreteraren i den danska Föreningen Norden, att upprätta lokalkommittéer som hade till uppgift att samarbete med motsvarande kommittéer i de andra nordiska länderna. År 1939 upprättades vänortsförbindelser mellan Uddevalla i Sverige och Thisted i Danmark. Sveriges första vänortskedja kom senare även att omfatta även Skien i Norge, Loimaa i Finland och Mosfellsbær i Island. Vinterkriget väckte också en vilja i de övriga nordiska länderna att bistå och hjälpa det krigsdrabbade landet.

Efter kriget blev den europeiska vänortsrörelsen en slags fredsrörelse, då man hoppades genom samarbete på kommunnivå kunna överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan folk. Vänortsutbyte sker vanligtvis mellan skolor, föreningar och kommunala förvaltningar i hopp om att utbyta idéer och erfarenheter kring gemensamma problem.

Bodens vänorter är Alta i Norge, Uleåborg i Finland, Betlehem i Palestina och Apatity i Ryssland. Gentemot Betlehem och Apatity har samarbetet varit vilande de senaste åren. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är samarbetet gentemot Apatity fortsatt pausat och tills vidare tas inga aktiva kontakter. 

 

Senast uppdaterad: 2024-03-06