På bilden är en person som sitter vid sin dator med penna, papper, telefon och frukt. Det är en bild till nyheten "E- tjänst för att söka ekonomiskt bistånd".

Informationshantering

Utan information så förlorar en organisation sitt minne och har svårt att styrka och fullfölja sina rättigheter och skyldigheter. Så här hanterar Bodens kommun den information som kommer in till organisationen.

För att kommunens olika verksamheter ska kunna hantera all den information som kommer in och upprättas behöver den struktureras och hanteras så att inga uppgifter som ska bevaras går förlorade. Här kan du läsa mer om hur Bodens kommun hanterar personuppgifter, använder diarium och arbetar med informationssäkerhet. 

Senast uppdaterad: 2023-09-20