Mer information och dataskyddsombudet

Mer information

Vissa av verksamheterna i Bodens kommun ger på denna webbplats ytterligare information om sin personuppgiftsbehandling.

Bodens kommuns dataskyddsombud

Bodens Kommuns dataskyddsombud arbetar med frågor som rör kommunens egen efterlevnad av dataskyddsförordningen. Du är välkommen att kontakta dataskyddsombudet om du har frågor om kommunens personuppgiftsbehandling.

Senast uppdaterad: 2022-12-06