Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring.

Svedea AB handhar kommunens olycksfallsförsäkring 20230101 - 20231231, den gäller för olycksfall på barn, elever, ungdomar och andra grupper inom kommunen. Se försäkringsbrevet som är en bilaga på sidan.

Skadeanmälan telefon 0771-160 190
Via mejl skadorforetag@svedea.se

Observera att det är du som vårdnadshavare som måste göra anmälan till försäkringsbolaget. Har du andra olycksfallsförsäkringar för ditt barn ska du även anmäla dit. Du har rätt till ersättning från båda bolagen.

För gamla skador hänvisas du till:

Trygg-Hansa 1981-1984
Länsförsäkringar 1985-1987
Skandia 1991-1998
Cox 1999-2002
Trygg-Hansa 2002-2003 (tog över Cox nr. 1-99-1112-875:7)
Folksam 2003-2005
AIG Europa 2006-2008-06-30
Foksam 2008-07-01 tom. 2011-12-31
IF 2012-2014
Folksam 2015-2017
Protector

2018-2022

Svedea AB 2023-

Försäkringsbrevet och villkor i bifogade filer på denna sida.

Ladda ner dokument
Svedea AB - Försäkringsbrev Ol...
Ladda ner dokument
Svedea AB - Villkor Olycksfall 2023
Senast uppdaterad: 2023-03-16