Stor folksamling i stadsmiljö. Såväl barn som vuxna på bilden.

Serviceförklaringar

Bodens kommun har serviceförklaringar i syfte att visa den service medborgarna kan förvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till engagemang från medborgare och kunder i utvecklingen av kommunens service.

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av kommunen förvänta sig:

  • ett trevligt och serviceinriktat bemötande.
  • en snabb och korrekt handläggning.
  • vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet som söks alternativt få lämna ett meddelande.
  • Medborgarservice: 85% av samtalen besvaras inom 120 sekunder.
  • begärd enstaka, offentlig handling erhålls samma arbetsdag som begäran framställs.
  • att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats är enkel och lätt att förstå.
Senast uppdaterad: 2024-03-06