Dator och telefon som båda visar skärmdump av boden.se

Tillgänglighetsredogörelse

Bodens kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur boden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från boden.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till kommunen@boden.se.
 • ringa 0921 – 620 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
 • Alla filmer och ljud finns inte i alternativa format.
 • Alla pdf:er är inte tillgängliga.
 • Tabeller saknar rubriker.
 • Sök-funktionen kan vara svår att se.
 • Delar av innehållet och funktioner försvinner vid förstoring eller i mindre skärmar.
 • Delar av webbplatsen går inte att nå med tangentbord och fokusmarkeringen saknas för vissa delar.
 • Ordningen är inte alltid logisk vid tangentbordsnavigering.
 • Navigeringen, länkar och rubriker är inte konsekventa och logiska.
 • Koden validerar inte vilket kan leda till oförutsägbara problem.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om utfällbara områden.
 • Delar av första sidan är dold för uppläsande hjälpmedel.

Oskäligt betungande anpassning

Bodens kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Bodens kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Under arbetets gång hävdar vi tillfälligt oskäligt betungande anpassning.

Granskning av webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av boden.se. Senaste bedömningen gjordes den 20 juli 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 25 augusti 2020.

Senast uppdaterad: 2024-03-06