Folkmyller på torg i stad.

Uleåborg

Uleåborg heter Oulu på finska. Staden ligger vackert belägen alldeles intill älven Oulu. Staden är, precis som Boden, en gammal garnisonsstad.

Det finns mer som är som Boden. I Uleåborg är kommunen den största arbetsgivaren, precis som här. Uleåborgs kommun har 8000 anställda. I staden bor det cirka 200 000 invånare och med den angenäma siffran är de Finlands sjätte största stad om man ser till befolkning.

Uleåborgs början och utveckling

1605 bildades staden av en svensk kung. Nämligen kung Karl IX. Under medeltiden var Uleåborg en viktig handelsplats. Staden var viktig som handelscentrum av tjära på grund av sin placering. Under industrialiseringen var Uleåborg ett viktigt handelscentrum. Dåtiden avspeglar sig även i nutiden. Än i dag är Uleåborg viktig industri- och hamnstad. Dess hamn har stor betydelse för Finland. Den är bland annat viktig för skeppning av skogsprodukter.

Uleåborgs nutid och framtid

Uleåborg är en stor producent av utbildning. Här ligger Finlands näst största universitet. Tillsammans med Statens tekniska utvecklingscentral grundade universitetet Finlands första teknologi-by. Staden är numera Finlands ledande produktions- och forskningscentra. En stor attraktion i Uleåborg är Tietomaa. Det betyder kunskapens land. Det är en plats där alla människor kan lära sig något. För den som är intresserad av mjukare värden finns ett konstmuseum i Uleåborg. Men varför inte gå på teater i staden. Om man är intresserad av klassisk musik har staden en egen symfoniorkester.

Uleåborg och världen

Staden har sin egen flygplats och man kan lätt ta sig ut i världen. Det är Finlands näst största flygplats. Precis som i Boden ger järnvägen goda kommunikationsmöjligheter. Järnvägen går även rakt genom Uleåborg.

Uleåborg och Boden

Uleåborg blev Bodens första vänort och avtalet skrevs mellan 1947 och 1948. Det finns ett träd från Uleåborg i Stadsparken. Det planterades vid invigningen av parken 1994.

Senast uppdaterad: 2024-01-15