Nytt beslut om 15-timmars förskola

Tidigare beslut om restriktioner för så kallade 15 tim placeringar i syfte att minska smittspridning på grund av Covid-19 upphör och har tidsbestämts.

Restriktioner beroende på placeringsorsak gäller till och med följande datum om inget annat meddelas senast 2020-07-30, därefter kan plats nyttjas enligt vad som gällde innan restriktionerna infördes:

  1. allmän förskola 2020-08-19

  2. förskola vid föräldraledighet 15 tim, 2020-07-31

  3. garantiplats för arbetssökande 15 tim, 2020-07-31

Observera att situationen av Covid-19 kan förändras varför du ska kontrollera att inga nya restriktioner tillkommit innan du återkommer till förskolan, detta gör du via www.boden.se.

Kompensation för bortfall av tid kommer ej att ske.

Administrativ information

Förskoleplatsen kommer att aktiveras enligt ovan nämnda datum, vilket betyder att 15-timmarsbarnet är välkommet till förskolan. Du kommer då att kunna nyttja platsen och kommer att bli debiterad om du har förskoleplats under föräldraledighet eller garantiplats för arbetssökande från och med 1 aug 2020.

Om du som vårdnadshavare har ändrade förhållande som t.ex ändrad inkomst, eller ändrad grund för placering så lägger du in de korrekta uppgifterna i e-tjänsten. Om du inte längre önskar nyttja din plats för ditt 15-timmars-barn säger du upp din plats och det gör du i e-tjänsten.

Senast uppdaterad: 2020-06-25