Anpassningar för Bodens kommuns verksamheter

Distansarbete tillämpas inom samtliga verksamheter i varierande omfattning. Därför bör du i första hand alltid ringa eller skicka e-post.

Flera av kommunens så kallade icke nödvändiga verksamheter hålls för närvarande stängda eller med begränsat öppethållande.

Nedanstående åtgärder gäller för närvarande:
Kommunen följer utvecklingen löpande och justeringar i informationen kan komma att ändras på kort varsel. Klicka på länkarna för närmare information.

Kommunledningsförvaltningen

Medborgarservice i stadshuset håller lunchstängt kl 12-13 och arbetar med begränsad personalstyrka. Det kan leda till att disken vid vissa tidpunkter är obemannad kortare tid. I övrigt öppet ordinarie tid (mån-fre kl 08-16).

Kultur- och fritidsverksamhet

Stadsbiblioteket: Håller öppet med begränsningar. Personalen erbjuder service över disk (även utskrifter och kopiering), bakom plexiglas.  Där sker samtliga ärenden då resten av biblioteket är avstängt. En dator finns även att låna för kortare ärenden. Förseningsavgifterna är borttagna och omlån kan göras 5 gånger, om boken inte är reserverad.  

Harads bibliotek håller öppet måndagar enligt ordinarie tider. Stängt tisdag och onsdag. 

Bokbussen kör turer till byar. Bokpåsar kan beställas av lärare i för- och grundskola.  

Fullständig information finns på https://www.bibblo.se/sv/news/coronainformation-1 

Nordpoolen: Stängt med undantag för skolans simundervisning och träning oavsett ålder (föreningsbokningar). Enskilda personer med FaR intyg rekommenderas att kontakta ansvarig chef på Nordpoolen för överenskommelse.

Kommunens idrottsanläggningar: Träning för föreningar i kommunens idrottsanläggningar är fr.o.m 1 juni tillåtet för alla åldersgrupper. Antalet personer som deltar ska anpassas efter lokalens begränsningar och råd/riktlinjer från respektive specialidrottsförbund.  Omklädningsrum och duschrum kommer att vara tillgängliga vid idrottsverksamhet. Vi uppmanar dock föreningarna att vara restriktiva med användandet och beakta riskerna för smittspridning.  Se mer information på respektive specialidrottsförbunds hemsidor. 

För mer information kan du besöka den här sidan (länken öppnas i nytt fönster).

Fritidsgårdarna  är stängda tills vidare.

Fritidsbanken har öppet ordinarie tider. OBS: begränsat antal besökare, endast ett sällskap åt gången.

Försvarsmuseum Boden: öppnar lördag den 12 juni. Besöksantalet begränsas till max 50 personer samtidigt i lokalerna. Caféet har öppet utifrån gällande restriktioner.  

Rödbergsfortet öppnar 28 juni med begränsat antal personer (max 8/guidegrupp). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Återvinningsmarknaden har öppnat igen! Du som vill lämna saker till oss kan göra det mellan kl 07-16 mån-fre.Lokaltrafiken: den 7 jan infördes rekommendationen om munskydd mellan mån-fre kl 07-09 respektive kl 16-18. Gäller resande födda före 2005. Använd gärna munskydd även övriga tider om det är trångt.

Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen

Björknäsgymnasiet Regeringen har 25 mars meddelat att föreskriften om delvis distansundervisning på gymnasieskolor upphör från 1 april. Beslut om fortsatt distansundervisning kan dock även i fortsättningen fattas utifrån lokala eller regionala överväganden. Björknäsgymnasiet kommer att kommunicera direkt med sina elever kring detta.

Jobbcenter håller stängt för spontana besök (planerade aktiviteter genomförs).

Caféverksamhet - Café 2:an, café på stadshuset, håller stängt för besökare. Café 12:an, caféer på Sturegatan, har också stängt

Senast uppdaterad: 2021-06-22