Två kvinnor på var sin sida om ett bord med plexiglas på.

Besöksförbud vid äldreboenden - möjlighet till undantag

Regeringen har fattat beslut om besöksförbud vid alla äldreboenden från 1 april. Förbudet är f n tidsbestämt till 31 augusti, men ytterligare förlängning kan komma att ske. Det finns emellertid vissa möjligheter till undantag från besöksförbudet.

Regeringen har fattat beslut om besöksförbud vid alla äldreboenden. Beslutet gäller från 1 april och är för närvarande tidsbestämt till 31 augusti.
Ytterligare förlängning kan komma att ske.

Om du vill lämna något till en boende kan du kontakta personalen för en lösning.

Regeringens beslut ger möjlighet för den verksamhetsansvarige för ett boende att i enskilda fall medge undantag från förbudet.
Undantag förutsätter att det finns särskilda omständigheter samt att risken för spridning av coronaviruset är liten.
Inför ett besök: kontakta enhetschefen för boendet så att tidsbestämning och riskbedömning kan göras. Enhetschefen meddelar instruktioner
så att besöket kan genomföras på ett säkert sätt.

Typiska undantag är besök i livets slutskede samt i samband med inflyttning till boendet.

Senast uppdaterad: 2020-06-25