Eldstad i naturen med ved som brinner. Vatten i bakgrunden.

Bra att veta inför hösten om coronasmittan

En sammanställning av myndigheternas rekommendationer finns på krisinformation.se.
Du kan även hitta fördjupad information på folkhalsomyndigheten.se.

Provtagning vid symtom

Drop-in provtagning för allmänheten med debut av förkylningssymtom under de senaste dagarna sker måndag - fredag  kl 08.30 – 09.30 vid Björknäs hälsocentral. Barn yngre än 6 års ålder provtas ej.
Plats: Infektionsmottagningen på Björknäs HC. Följ orangea skyltar från patientparkering utanför Björknäs HC.
OBS! Vid hög belastning kan kön komma att stängas före klockan 09.30.

Provtagning för att kontrollera akut infektion görs med ”tops” i näsan och/eller svalg. Provtagning sker i turordning utanför entrén till infektionsmottagningen.
Vid dessa tillfällen sker endast provtagning. Om du känner dig sjuk och behöver kontakt med vården hör du av dig till respektive hälsocentral eller ringer 1177.

Medtag legitimation - Håll avstånd.

Provtagning för antikroppar

Från den 1 sep erbjuder Region Norrbotten provtagning med ett blodprov som visar om du tidigare har varit sjuk i covid-19 och om du utvecklat antikroppar. Positivt besked om antikroppar bedöms ge skydd mot ny infektion upp till ett halvår efter provtagningen. Du behöver vänta minst 14 dagar efter att du blivit helt frisk innan du tar ett antikroppstest. Det tar ungefär så lång tid att utveckla tillräckligt med antikroppar för att de ska gå att mäta.

I Boden tas proverna vid Björknäs Hälsocentral. Det kommer att finnas tider kvällar och helger. Tidbokning sker via 1177.se (e-tjänst). Här kan du läsa mer och även boka tid. Nya tider för bokning kommer att släppas varje vecka.

Provtagningen kostar 200 kronor och ingår inte i högkostnadsskyddet. Du kan betala provtagningen med swish eller betalkort. 

Förlängt besöksförbud på äldreboenden, men med vissa undantag

Bodens kommun har följt de beslut som tagits nationellt gällande besöksrestriktioner och besöksförbud. Bestämmelserna om besöksförbud har förlängts att gälla fram till 30 sep.

Kommunen har sedan tidigare gjort undantag för vård i livets slut eftersom vi anser att det bör finnas möjlighet för anhörig att finnas vid sin närståendes sida när slutet närmar sig. Den möjligheten är mycket uppskattad av anhöriga, det ger ett lugn att veta vad som gäller för mig som anhörig vid vård i livets slut. Dessa tillfällen ska riskbedömas så att ej smitta förs in i boende eller omvänt för att skydda närstående.

Ytterligare ett undantag från besöksförbud är inflyttning till äldreboendeplats. Brukare, anhörig eller företrädare skall kontakta enhetschef för boendet innan flytt påbörjas eftersom vissa restriktioner gäller vid inflyttning.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör äldreboenden nu kunna bli mer generösa i sina undantag från besöksförbud. Bodens kommun avser därför utöka möjligheterna att besöka sin närstående på äldreboende utomhus.

Besöket ska vara planerat och bokas via enhetschef. Enhetschefen gör riskbedömning och meddelar instruktioner så att besöket kan genomföras på ett sådant sätt att risk för smitta inte uppstår.

Vid alla besök gäller att besökaren måste vara helt fri från sjukdomssymtom så som t ex förkylningssymtom. Om besökaren varit förkyld tidigare måste denne ha varit symtomfri i minst 48 timmar innan besök kan ske på äldreboendet. Vi befinner oss i en vård- och omsorgssituation som skiljer sig från våra tidigare erfarenheter. Vi hoppas på anhörigas förståelse och stöd för dessa restriktioner som råder inom äldreomsorgen under pågående pandemi. Restriktionerna finns där för att skydda våra äldre.

Tillsyn av serveringar

Kommunen har ansvar för tillsyn av serveringar. De åtgärder som serveringsställen har ålagts att genomföra för att minska risken för smittspridning är bland annat:

  • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
  • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
  • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
  • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
  • Restauranger och after-ski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. från och med 1 juli har befogenheten att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven helt övergått till kommunen (tidigare smittskyddsläkaren).

Idrott

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan så ägna dig gärna åt idrott och träning, gärna utomhus. Du har samma ansvar som tidigare att hålla avståndet och vidta andra åtgärder för att stoppa smittan.

Evenemang

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare är för närvarande förbjudna. Nya riktlinjer förväntas komma under hösten. Arrangörer av olika typer av evenemang ansvarar för att bedöma risker och anpassa verksamheten för att förebygga smittspridning. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du som arrangör ett verktyg för att riskbedöma ditt evenemang.

 

Senast uppdaterad: 2020-09-15