Stor ljus byggnad med rött tak.

Inflyttning till äldreboende under pågående sjukdomsläge

Myndigheternas gemensamma mål är att brukare och personal inom vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap. Här finns information för dig som anhörig till någon som bor på äldreboende eller står i begrepp att flytta in.

Stärkt beredskap inom äldreomsorgen

Myndigheternas gemensamma mål är att brukare och personal inom vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap. Bodens kommun följer därför rekommendationerna från ansvariga myndigheter och samverkar med berörda aktörer för att begränsa smittspridning. Det gör vi alltid, men det är extra viktigt nu med Covid-19.

Vi betraktar alla brukare och personal med förkylningssymtom vid vår verksamhet som befarad Covid-19 och agerar därefter enligt smittskyddsrutinerna. Vi tillämpar kohortmodellen vid vård och omsorg, så att brukare med sjukdomssymtom vårdas av särskild personal. Det finns även tillgång till särskilda vårdplatser vid behov.

Besöksförbud

Bodens kommun har följt de beslut som tagits nationellt gällande besöksrestrik­tioner och besöksförbud. Vi har gjort undantag för vård i livets slut, eftersom vi anser att det bör finnas möjlighet för anhörig att finnas vid sin närståendes sida när slutet närmar sig. Dessa till­fällen riskbedöms, så att ej smitta förs in i boende eller omvänt för att skydda närstående.

Ytterligare ett undantag från besöksförbud är inflyttning till äldreboendeplats. Du som anhörig eller företrädare: kontakta alltid enhetschef för boendet innan flytt påbörjas eftersom vissa restriktioner gäller vid inflyttning.

Restriktioner

Av omtanke om våra äldre gäller följande restriktioner vid inflyttning vid äldreboende:

  • Du som deltar eller ombesörjer flytt till äldreboende skall planera inflyttning tillsammans med ansvarig enhetschef för boendet.
  • Besöksförbudet gäller, men är undantaget vid själva flyttmomentet. Det vill säga att det går bra att transportera bohag till aktuell lägenhet och ställa i ordning lägenheten.
  • Du som anhörig eller företrädare som deltar vid inflyttningen måste vara helt fri från förkylningssymtom. Om du varit förkyld tidigare måste det gått 48 timmar efter du blev symtomfri innan du kan besöka äldreboendet i samband med inflyttning.
  • Vid dessa flyttmoment, använd handskar och håll socialt avstånd (2 meter). Hosta eller nys i armveck.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit som finns vid boendet.

Vi befinner oss i en vård- och omsorgssituation som skiljer sig från våra tidigare erfarenheter. Vi hoppas på din förståelse och ditt stöd för dessa restriktioner som råder inom äldreomsorgen under pågående pandemi. Restriktionerna finns där för att skydda våra äldre.

Vid frågor eller synpunkter: kontakta enhetschefen för det aktuella boendet.

Senast uppdaterad: 2020-10-29