barn som leker i lekställning

Kartläggning av behov av barnomsorg vid eventuell stängning av skola/förskola/fritidshem

Om det fattas beslut om att stänga skola, förskola och/eller fritidshem ska vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas förskola/fritids. Anmälan om behov ska lämnas till kommunen senast 22 april, så att kommunen kan bedöma hur många platser som behövs.

Bodens kommun följer rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det finns idag inget beslut om att stänga skolor, fritidshem eller förskolor. Däremot sker en viss förhandsplanering och därför vill vi gärna ha din behovsanmälan senast 22 april. 

Vem ansvarar för att ordna barnomsorg? 

Om regeringen beslutar att stänga förskola eller skolverksamhet i Boden så är det Bodens kommun som ansvarar för att ordna barnomsorg. 

Vad är samhällsviktig verksamhet? 

Samhällsviktig verksamhet kan sammanfattas på följande sätt: 

· om verksamheten inte fungerar kan det ensamt eller tillsammans med andra störningar leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället, eller 

· verksamheten behövs för att hantera en redan inträffad kris i samhället. 

Till samhällsviktig verksamhet räknas även de stödfunktioner som behövs för att verksamheten ska kunna fungera. 

Hur ansöker jag om barnomsorg vid stängning av skola/förskola/fritidshem? 

För att ha rätt till förskola eller fritidshem under kris behöver båda vårdnadshavarna vara sysselsatta i samhällsviktiga verksamheter. För att du som vårdnadshavare ska erbjudas barnomsorg krävs att din arbetsgivare eller uppdragsgivare intygar att din arbetsinsats är nödvändig för att den samhällsviktiga verksamheten ska fungera. 

Gör så här: 

1. Prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare som ska göra en bedömning om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten. 

2. Anmäl ditt behov av barnomsorg via denna e-tjänst. Gör anmälan senast 22 april, så att vi kan kartlägga behovet av omsorg. Gör en anmälan per barn i behov av omsorg.  
Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du inte använda e-tjänsten. Kontakta i så fall medborgarservice vid Bodens kommun, tfn 0921 - 620 00. 

3. Förbered dig med att få ett intyg från din arbetsgivare om att du tillhör en samhällsviktig verksamhet. Blankett för intyg finns att hämta nedan. Bodens kommun kommer att, om det blir aktuellt, begära att båda vårdnadshavarna ska kunna styrka behov av barnomsorg genom att båda har intyg om att de behövs i samhällsviktig verksamhet. Se till att spara familjens intyg så att ni kan skicka in dessa om beslut om stängning fattas. 

Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. 

Exempel

Exempel 1: "Jag är sjuksköterska på Regionen och min fru jobbar på pensionsmyndigheten. Båda vårdnadshavarna har fått besked från arbetsgivaren att de är samhällsviktiga funktioner. Vi har två barn varav ett går i förskolan och det andra på fritids."
Skicka in en anmälan i e-tjänsten för barnet i förskolan och en anmälan för barnet i fritidshemmet från er familj.  

Exempel 2: "Jag är förskollärare och min man jobbar som frisör. Endast den ena av vårdnadshavarna har fått besked från arbetsgivaren att de är samhällsviktiga funktioner."
Er familj ska då inte skicka in anmälan via denna tjänst. 

Behöver du ytterligare information? 

Kontakta utbildningsförvaltningen via forskola@boden.se.

 

 

Ladda ner dokument
intyg_barnomsorg samhällsvikti...
Senast uppdaterad: 2020-04-08