Bild på stadshuset som används när du saknar en bild till din nyhet.

Länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter

På den här sidan hittar du en beskrivande text till alla länkar du ser intill sidorna rörande det nya Coronaviruset.

Stöd vid telefonsamtal

I Sverige finns tre tjänster för den som behöver hjälp med att ringa telefonsamtal. Till exempel om du behöver ringa 1177 eller 113 13 för att du har frågor om Coronaviruset.   

Personer som använder svenskt teckenspråk kan använda förmedlingstjänsten Bildtelefoni för att ringa.

Den som har hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, talsvårigheter eller använder punktskrift kan använda förmedlingstjänsten Texttelefoni.

Tjänsten Teletal  är en telefontjänst för alla som behöver stöd under ett telefonsamtal. En tolk kan hjälpa till med:

    •     Att tolka otydligt tal och svåra ord
    •     Ge stöd för minnet
    •     Anteckna vad som sägs i samtalet och kan skicka hem det till dig
    •     Hjälpa dig i telefonväxlar
Senast uppdaterad: 2020-06-24