Nya regler för livsmedelsföretag

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för livsmedelsverksamheter. Reglerna gäller för samtliga registrerade livsmedelsanläggningar. Se Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9.

Detta innebär att ni har en skyldighet att:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att kunderna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
  • Kunderna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittandes vid en bardisk.
  • Buffé kan serveras om kunderna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
  • Hämtmat och varor kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför och utanför dörren till er verksamhet.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Miljö- och byggnämnden kan komma att kontrollera efterlevnaden av den nya föreskriften. Smittskyddsläkaren har rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

Ladda ner dokument
Riktlinjer för livsmedelsföret...
Senast uppdaterad: 2020-10-29