Restriktioner vid tjänsteresor

För att begränsa smittspridningen och dess konsekvenser av Coronaviruset (Covid-19) har Bodens kommun beslutat att inga tjänsteresor utanför länet ska genomföras. Beslutet gäller även för elever i Bodens kommuns skolor. Beslutet gäller för samtliga medarbetare och elever från 2020-03-11 och är beslutat av kommunchefen i Bodens kommun i samråd med förvaltningscheferna.

För tjänsteresor inom länet för medarbetare avgör chef om de ska genomföras. Bodens kommun rekommenderar en restriktiv hållning. Allt för att förhindra och begränsa smittspridning.

Beslutet gäller tills vidare. Kommunen följer händelseutvecklingen gällande smittspridning av Coronaviruset (Covid-19) och beslutet kan därmed komma att omprövas.

Senast uppdaterad: 2020-03-26