Särskild information till arbetsgivare

Om det fattas beslut om att stänga skola, förskola och/eller fritidshem ska vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas barnomsorg. Här kan du läsa mer om vad arbetsgivaren ska göra. Intresseanmälan avseende barnomsorg i samhällsviktig verksamhet ska lämnas in senast 22 april, för att kommunen ska kunna bedöma behovet.

Om det fattas beslut om att stänga skola, förskola och/eller fritidshem ska vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas barnomsorg.

Vad ska arbetsgivaren göra?

· Bedöma om företaget/organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet. Se mer information längre ner i texten.

· Ta ställning till vilka arbetstagare tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet.

· Meddela aktuell arbetstagare/vårdnadshavare att denna behövs för att bedriva prioriterad verksamhet.

· Be arbetstagaren att anmäla behov av barnomsorg via Bodens kommuns e-tjänst
 Tjänsten kräver e-legitimation. Om arbetstagaren saknar sådan kan kommunens medborgarservice kontaktas, tfn 0921 - 620 00.
 Anmälan ska lämnas in senast 22 april för att kommunen ska kunna bedöma behovet.

· Om kommunen begär att vårdnadshavaren ska kunna styrka sitt behov av barnomsorg, ska arbetsgivaren skriva ett intyg till arbetstagaren.
OBS! Intyget ska inte innehålla detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter eller kompetenser då detta kan utgöra en informationssäkerhetsrisk.
Använd gärna den blankett som finns längre ned på sidan.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Samhällsviktig verksamhet kan sammanfattas på följande sätt:

· om verksamheten inte fungerar kan det ensamt eller tillsammans med andra störningar leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället, eller

· verksamheten behövs för att hantera en redan inträffad kris i samhället.

Till samhällsviktig verksamhet räknas även de stödfunktioner som behövs för att verksamheten ska kunna fungera.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka sektorer och yrken som utgör samhällsviktig verksamhet.

MSB har även ett stöd för arbetsgivare som hjälper till att bedöma om hela eller delar av en verksamhet är samhällsviktig och för att identifiera vilken personal som behövs.

Arbetsgivarens bedömning

För att vårdnadshavare ska erbjudas barnomsorg krävs att arbetsgivaren bedömer att arbetstagarens arbetsinsats är nödvändig för att den samhällsviktiga verksamheten ska fungera.

I bedömningen ska arbetsgivaren ta hänsyn till:

· hur personalberoende den berörda verksamheten är,

· om arbetstagaren har en nyckelroll eller nyckelkompetens.

För att det här ska fungera är det viktigt att MSB:s föreskrift med tillhörande allmänna råd tillämpas på ett ansvarsfullt och tillitsfullt sätt.

Ladda ner dokument
intyg_barnomsorg samhällsvikti...
Senast uppdaterad: 2020-09-15