Glada barn springer på gräsmatta

Särskild information till fristående skolor/förskolor/fritidshem

Om det fattas beslut om att stänga skola, förskola och/eller fritidshem ska vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas barnomsorg. Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Här finns särskild information som berör fristående skolor/förskolor/fritidshem.

Om det fattas beslut om att stänga skola, förskola och/eller fritidshem ska vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas barnomsorg.
Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Vem ansvarar för att ordna barnomsorg?

Om huvudmannen (kommun eller fristående) beslutar att stänga skolverksamhet så är det huvudmannen som ansvarar för att ordna barnomsorg.
Om regeringen beslutar att stänga skolverksamhet så är det hemkommunen som ansvarar för att ordna barnomsorg.

Vem får barnomsorg?

För att vårdnadshavaren ska erbjudas barnomsorg krävs det att dennes arbetsgivare eller uppdragsgivare bedömer att vårdnadshavarens arbetsinsats är nödvändig för att den samhällsviktiga verksamheten ska fungera.
Om huvudmannen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.
Om regeringen beslutar om stängning av skolverksamhet är det viktigt att fristående huvudmän hänvisar till kommunens e-tjänst (se nedan) och till den information som finns på kommunens hemsida.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Samhällsviktig verksamhet kan sammanfattas på följande sätt:

· om verksamheten inte fungerar kan det ensamt eller tillsammans med andra störningar leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället, eller

· verksamheten behövs för att hantera en redan inträffad kris i samhället.

Till samhällsviktig verksamhet räknas även de stödfunktioner som behövs för att verksamheten ska kunna fungera.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka sektorer och yrken som utgör samhällsviktig verksamhet.

Vad gör Bodens kommun?

Vi har förberett en e-tjänst där vårdnadshavare kan anmäla sitt behov av barnomsorg. 
Intresseanmälan ska göras senast 22 april för att kommunen ska kunna bedöma behovet.
För att använda e-tjänsten krävs att vårdnadshavaren har tillgång till e-legitimation. Om e-legitimation saknas går det bra att vända sig till kommunens medborgarservice, tfn 0921 - 620 00.

 

Senast uppdaterad: 2020-09-15