illustration av coronaviruset, en grå boll med röda fläckar.

Skärpta nationella råd - uppdaterat 9 feb

Regeringen har beslutat förlänga de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som gäller allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Nya beslut kommer att fattas ungefär varannan vecka.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta.

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. 
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra. 

Kommunens åtgärder som följd av beslut om skärpta allmänna råd och restriktioner

Distansarbete tillämpas inom samtliga verksamheter i varierande omfattning. Därför bör du i första hand alltid ringa eller skicka e-post.
Medborgarservice i stadshuset håller lunchstängt kl 12-13 och arbetar med begränsad personalstyrka. Detta kan leda till att disken vid vissa tidpunkter är obemannad kortare tid. I övrigt öppet ordinarie tid (mån-fre kl 08-17).

Nedanstående åtgärder gäller från 7 feb 2021.
Kommunen följer utvecklingen löpande och justeringar i informationen kan komma att ändras på kort varsel. Klicka på länkarna för närmare information.

Kultur- och fritidsverksamhet

Stadsbiblioteket: Håller öppet med begränsningar sedan den 11 januari. Personalen erbjuder service över disk (även utskrifter och kopiering), bakom plexiglas.  Där sker samtliga ärenden då resten av biblioteket är avstängt. En dator finns även att låna för kortare ärenden. Förseningsavgifterna är borttagna och omlån kan göras 5 gånger, om boken inte är reserverad.  

Harads bibliotek håller öppet måndagar enligt ordinarie tider. Stängt tisdag och onsdag. 

Bokbussen kör turer till byar sedan 18 januari. Bokpåsar kan beställas av lärare i för- och grundskola.  

Fullständig information finns på https://www.bibblo.se/sv/news/coronainformation-1 

Nordpoolen: Stängt med undantag för skolans simundervisning och träning för ungdomar födda 2002 eller senare (föreningsbokningar). Enskilda personer med FaR intyg rekommenderas att kontakta ansvarig chef på NordPoolen för överenskommelse.

Inomhushallar: Bokningsbara för skolidrott, föreningsidrott för ungdomar födda 2002 och senare samt elitidrott (Bodens handboll och Boden hockeys A-lag).
Alla övriga födda före 2002 rekommenderas fortsatt att träna utomhus. 

Varje vecka kommer det ny info om smittläget i närområdet och kommunen samverkar med närliggande kommuner i syfte att jämställa besluten om tillgänglighet till lokaler, m.m. om möjligt.
Läs mer på: https://boden.se/kommunen/kultur-och-fritid/information-till-foreningar-om-coronaviruset-covid-19 . Alla ytor kommer att skyltas med uppgift om maximalt antal samtidiga besökare.
För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd.  

Allmänhetens åkning i ishallen är inställd. Vi hänvisar till de uterinkar som spolats upp. Friluftsområdet Pagla kommer fortsatt vara öppet för spontanidrott (värmestugan är stängd).

Fritidsgårdarna  är stängda tills vidare.

Fritidsbanken har öppet ordinarie tider. OBS: begränsat antal besökare, endast ett sällskap åt gången.

Försvarsmuseum Boden håller stängt.

Övrig kommunal verksamhet

Återvinningsmarknaden har öppnat igen! Du som vill lämna saker till oss kan göra det mellan kl 07-16 mån-fre.

Jobbcenter håller stängt för spontana besök (planerade aktiviteter genomförs). Även Café 2:an resp Café 12:an har stängt.

Munskydd har införts i kollektivtrafiken fr o m 7 jan mån-fre kl 07-09 respektive kl 16-18. Gäller resande födda före 2005.

Björknäsgymnasiet växlar undervisning på plats med distansundervisning fr o m 1 feb. Information om vilka elever som ska vara på plats olika dagar lämnas direkt till eleverna.

Senast uppdaterad: 2021-02-09