Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 35 2019

Skolstart hösten 2020

Då tidigare rekommendationer om distansundervisning har upphävts planerar utbildningsförvaltningen för skolstart med eleverna på plats i alla skolor.
Fortfarande kvarstår behovet av att iaktta säkerhetsavstånd för att undvika smitta. Detta kan komma att kräva olika lösningar på olika skolenheter.
Detaljerad information kommer att presenteras inför skolstarten.

Senast uppdaterad: 2020-06-25