Flygbild över byggnad.

Smittläget i Boden - uppdaterat 11 maj

Här uppdaterar vi varje vecka hur tendensen ser ut i Norrbotten och framför allt i Boden.

Spridningen av Coronaviruset ökar under en sjudagarsperiod i Bodens kommun. Smittan är fortfarande omfattande. Senaste veckan konstaterades 109 nya fall, att jämföra med 107 föregående vecka. 109 nya fall motsvarar 3,88 fall per 1 000 invånare, vilket är tydligt över riksgenomsnittet som ligger på 3,29.

Arvidsjaur (6,18), Älvsbyn (5,96) och Överkalix (6,99) har fortfarande högst incidens i Norrbotten. Jokkmokk ligger nu bäst till med en incidens på 0,41. Norrbotten har fortfarande en hög smittspridning (4,19) och ligger över riksgenomsnittet. På 7 dagar har smittan ökat med 11 % i Norrbotten.

Det är fortfarande väldigt hög belastning på sjukvården även fast det stabiliseras något i och med att vaccinationerna ökar.

Den grupp som testar mest positivt är mest unga människor mellan 10 och 19 år. Och du kan se stora ökningar i och med ledigheter. Stor smittspridning kan ses på kalas, fester och under ledigheter. Därför är det av stor vikt att du som förälder pratar med dina barn om allvaret med sjukdomen och hur det kan påverka andra mer än ungdomen själv.

Ytterligare information om smittspridningen finns på Region Norrbottens hemsida.

Åtgärder för att bromsa smittan

Då smittan ökar något i Bodens kommun är det viktigt att fortsätta följa de grundläggande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren. Det är viktigt eftersom smittan fortfarande är väldigt hög och ökar runt omkring oss. Ansvaret att följa dem vilar på alla. Rekommendationerna är:

  • Håll avstånd.
  • Använd gärna munskydd om det inte går att undvika trängsel.
  • Begränsa antalet människor du träffar.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Jobba hemifrån så ofta du har möjlighet.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Testa dig för Covid-19 om du är det minsta osäker.

Stanna hemma i minst en vecka (7 dagar) i så fall (till dess att du känner dig frisk + 48 timmar därefter).

Smittskyddsläkaren bedömer att en stor del av smittspridningen nu sker via arbetsplatserna och vid ledigheter. Han bedömer också att vaksamheten inte är lika stor längre. Vi börjar umgås lite mer och sitter närmare varandra i fikarummet. Vi tar det där viktiga mötet fastän vi känner oss lite krassliga. Det bör vi inte göra. Även om vi ser positiva tecken från vaccinationerna så måste vi fortsätta hålla garden uppe ett tag till. Smittan ökar även bland tonåringar som börjat samlas i och med att sommaren kryper närmare. Så, än en gång, prata med dina barn om Coronaläget.

Region Norrbotten vaccinerar i den takt vaccinleveranser sker. Enligt prognoser så ser det ut som om alla över 18 år kommer att erbjudas åtminstone en dos mellan juni och juli.

Vaccinbokningen är öppen för de som är äldre än 50 år och äldre. Brev med en hälsodeklaration är i postgången, men det går även att logga in på 1177.se. Det betyder att du inte behöver vänta på brevet, du behöver dock ha med dig din hälsodeklaration till vaccinationstillfället.. Regionen meddelar att de som kan använda BankID ska boka sin vaccination på 1177.se. Det är för att man kan leda in i vägg då man ringer in. Tydligt ska dock sägas att det finns vaccin och det finns tider. Här i Boden sker vaccination på före detta vårdhögskolan inom Garnisområdet. Här finns information om regionens arbete med vaccination. Information finns även på 1177.se. Telefonnumret för att boka din vaccinering är 010-452 63 03.

Prioriteringsordningen som vi är i nu är att alla som är 50 år och äldre kan boka sin vaccinering. Det är visserligen i gruppen 18–59 år men Regionen har delat upp den gruppen i olika åldersspann. Det är gjort för att vaccineringen ska flyta på bra och för att antalet människor mellan 18 och 59 år är väldigt stort. Du som är i den här gruppen måste själv hålla koll på när det är din tur. Det gör du på 1177.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Att komma ihåg vid vaccinering:

  • Använd munskydd
  • Ta med legitimation
  • Ta med hälsodeklaration

Bodens kommun har för närvarande ett stabilt läge inom kommunens verksamheter. De flesta icke nödvändiga kommunala verksamheter är stängda eller arbetar med begränsat öppethållande, prioriterade verksamheter såsom skola och äldreomsorg fungerar enligt plan. Du kan läsa mer på den här sidan.

Regeringens anmodan till kommunerna att begränsa sina verksamheter har förlängts i första hand fram till 16 maj. Här kan du se en sammanställning av kommunens aktuella åtgärder som följd av de allmänna råden. Det har även begränsningar på offentliga sammankomster gjort. Du kan läsa mer på den här sidan.

Fredagen den 19 april kom lättnader i restriktioner för den grupp som fått en spruta. Det är att då det gått tre veckor efter första sprutan att det går bra att träffa människor från andra hushåll, även inomhus. Det går bra att gå i affärer och för de som bor på äldreboenden betyder det att man kan lämna boendet och träffa sina närstående. Här är det viktigt att poängtera att samma restriktioner gäller som för den övriga befolkningen. Det är också viktigt att man tar den andra sprutan för att få ett långtidsskydd.

Det gäller alltså att fortsätta följa rekommendationer även om du är vaccinerad.

Är du osäker på vilka rekommendationer som gäller kan du läsa samlad information från ansvariga myndigheter på www.krisinformation.se (länken öppnas i nytt fönster).

Den 28 april 2021 tilläts enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare. Beslutet togs av Folkhälsomyndigheten. Anledningen till beslutet är att idrott är viktigt för Folkhälsan. Du kan läsa mer om det på sidan om information till föreningar (länken öppnas i nytt fönster).

Observera här att läger inte är tillåtna utan de förhindras av pandemilagen.

​Regeringen har sedan tidigare gett kommunerna rätt att utfärda lokala föreskrifter med förbud att vistas på vissa offentliga platser där det kan finnas stor risk för trängsel. Det kan till exempel gälla parker eller badplatser, däremot inte arbetsplatser, gator och vägar eller näringsställen.

Ett sådant förbud måste vara geografiskt avgränsat. Användandet av munskydd får inte användas som en ursäkt att samlas på området. Närmare information finns här. Bodens kommun har ännu inte fattat några sådana beslut.

 

Senast uppdaterad: 2021-05-11