Flygbild över byggnad.

Smittläget i Boden - uppdaterat 8 april

Här uppdaterar vi varje vecka hur tendensen ser ut i länet och framför allt Boden.

Smittspridningen i Bodens kommun fortsätter ligga högt. Senaste veckan konstaterades 115 nya fall, att jämföra med 81 föregående vecka. 115 nya fall motsvarar 4.10 per 1 000 invånare, vilket är tydligt över riksgenomsnittet som ligger på 3.81

Det finns flera andra kommuner i länet som har hög smittspridning, just nu framför allt Gällivare (7.22 per 1 000 invånare) och Kiruna (5.12). Men även Jokkmokk, Piteå, Luleå och Älvsbyn ligger högt och genomsnittet för länet är 3.74 fall per 1 000 invånare. Totalt 934 nya fall förra veckan, vilket är en ökning med 43 % från föregående. Det innebär naturligtvis också att trycket på sjukvården är fortsatt mycket högt.

Nu verkar den brittiska (UK) varianten ha tagit över även i Norrbotten. 82 % av de testade fallen visade på brittisk mutation.

Ytterligare information om smittspridningen finns på Region Norrbottens hemsida.

Aktuella åtgärder mot smittan

Det viktigaste är att fortsätta följa de grundläggande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren. Det är ett ansvar som vilar på oss alla. Håll avstånd. Använd gärna munskydd om det inte går att undvika trängsel. Begränsa antalet människor du träffar. Tvätta händerna ofta. Jobba hemifrån om du har möjlighet. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Testa dig för att få reda på om du har Covid-19. Stanna hemma i minst en vecka i så fall (till dess att du känner dig frisk + 48 timmar därefter).

Smittskyddsläkaren bedömer att en stor del av smittspridningen nu sker via arbetsplatserna och att vaksamheten inte är lika stor längre. Vi börjar umgås lite mer och sitter närmare varandra i fikarummet. Vi tar det där viktiga mötet fastän vi känner oss lite krassliga. Det bör vi inte göra. Även om vi ser positiva tecken från vaccinationerna så måste vi fortsätta hålla garden uppe ett tag till.

Region Norrbotten vaccinerar i den takt man erhåller vaccinleveranser. Nu har vaccinbokning öppnat för de som är äldre än 70 år. Brev är på väg ut, men det går även att logga in på 1177.se. Bedömningen från regionen är f n att alla som fyllt 18 år bör kunna få åtminstone en dos före halvårsskiftet, givetvis med reservation för tillgången till vaccin. Här i Boden sker vaccination på f d vårdhögskolan inom Garnisområdet.

Här finns information om regionens arbete med vaccination.  Information finns även på 1177.se.

Bodens kommun För närvarande är läget stabilt inom kommunens verksamheter. De flesta icke nödvändiga kommunala verksamheter är stängda eller arbetar med begränsat öppethållande, prioriterade verksamheter såsom skola och äldreomsorg fungerar enligt plan. Regeringens anmodan till kommunerna att begränsa sina verksamheter har förlängts i första hand fram till 18 april. Här kan du se en sammanställning av kommunens aktuella åtgärder som följd av de allmänna råden.

Regeringen har 25 mars meddelat att föreskriften om delvis distansundervisning på gymnasieskolor upphör från 1 april. Beslut om fortsatt distansundervisning kan dock även i fortsättningen fattas utifrån lokala eller regionala överväganden. Björknäsgymnasiet kommer att kommunicera direkt med sina elever kring detta.

Sist men inte minst har regeringen gett kommunerna rätt att utfärda lokala föreskrifter med förbud att vistas på vissa offentliga platser där det kan finnas påtaglig risk för trängsel. Det kan t ex gälla parker eller badplatser, däremot inte arbetsplatser, gator/vägar eller näringsställen. Ett sådant förbud måste vara geografiskt avgränsat och det får inte villkoras med t ex användande av munskydd. Närmare information finns här. Bodens kommun har ännu inte fattat några sådana beslut.

Senast uppdaterad: 2021-04-08