Ungdomsgårdar och idrottsanläggningar

Den 1 september fattades beslut om att åter öppna omklädningsrummen i anslutning till träningsanläggningar. Vi uppmanar samtidigt till fortsatt försiktighet, pandemin är inte över.

Idrottsanläggningar

Fr.o.m. vecka 34 öppnades Bodens kommuns stora hallar för normal verksamhet. Mindre skolhallar öppnar fr.o.m. vecka 36.

Vid användning av Bodens kommuns idrottsanläggningar gäller följande

  • Ingen uppvärmning i hall eller korridor före utsatt träningstid. 
  • Respektera de sista fem minuterna på varje timme som utrymningstid för att undvika kontakt i mesta möjliga mån mellan träningsgrupperna. 
  • Omklädningsrummen på Bodenarenan, Hildursborg och Träffpunkten har under en tid hållits stängda för att minimera smittspridning, undantaget matcher och de med fasta omklädningsrum. Även i övriga hallar har kommunen rekommenderat ombyte hemma.
  • Uppdatering fr o m 1 sep: Den 1 september beslutade Bodens Centrala Krisledningsgrupp efter samråd med Norrbottens smittskyddsläkare att åter öppna upp och tillåta användning av omklädningsrummen i kommunens idrottsanläggningar. Användning av omklädningsrummen gäller för föreningar innan, under och efter träning och/eller match. Föreningarna och dess medlemmar uppmanas att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och se till att stanna hemma vid förkylningssymptom, att inte dela på vattenflaskor och att efter användning torka av utrustning som används av flera personer. Genom att ta ansvar kan vi fortsätta vara aktiva tillsammans!
  • Vi vill också påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid idrottsutövning.

Ungdomsgårdar och annan verksamhet

  • Ungdomsgårdar stänger när fler än 50 besökare kommer in i lokalerna.
  • Nordpoolen Äventyrsbad, Försvarsmuseum Boden, Fritidsbanken Boden och Bodens stadsbibliotek håller fortsatt öppet med redan vidtagna försiktighetsåtgärder.
Senast uppdaterad: 2020-09-15