Bilden visar en förpackning med vaccin mot Covid-19. Just denna förpackning innehåller Modernas vaccin, ett av de vaccin vi använder i Sverige.

Vaccination mot covid-19 pågår i Boden

Ungefär 30 000 vaccindoser har delats ut i länet. Antalet varierar veckovis beroende på den mängd vaccin som finns tillgänglig. Norrbotten har hunnit vaccinera en något större andel av befolkningen än resten av landet.

Under den tid som vaccinering har pågått har man lärt sig mer om hur vaccinet fungerar. Bland annat att tiden mellan dos 1 och dos 2 kan förlängas upp till 9-12 veckor (beroende av vaccinsort). Det är bra, eftersom vi då kan vaccinera fler och vaccinet skyddar ganska bra redan efter första dosen. Vi har inte haft några fall inom äldreomsorgen i Boden sedan vaccinationen genomfördes. 

Här i Boden har vi hunnit ganska långt. I den första prioriteringsgruppen har alla brukare på äldreboende fått sina vaccindoser. Hemsjukvårdspatienterna har fått sin första dos och de allra flesta har även fått dos 2. Även berörd personal har fått sina vaccindoser. Äldre med hemtjänst ligger inom regionens ansvar, men kommunen bistår i arbetet. Mer information om regionens arbete med vaccinering finns här.

Även den andra prioriteringsgruppen har påbörjat sina vaccinationer. Brukare i gruppbostäder har fått sin första dos och de som är över 65 år har även fått sin andra. Vaccination av personal har påbörjats och beräknas vara klar vecka 12, förutsatt att vi får tillräckliga mängder vaccin. Regionen ansvarar för vaccination inom personlig assistans. 

 

Senast uppdaterad: 2021-03-17