Att sitta i styrelse Vuxenskolan evenemang

Årsredovisning

Uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi görs i månadsrapporter, delårsrapporter, årsredovisning samt i nämndernas verksamhetsberättelser. Syftet med uppföljningen är att få beslutsunderlag för åtgärder och för fortsatt planering.

Månadsrapporter lämnas till kommunstyrelsen vid tre tillfällen per år. Dessa innehåller en uppföljning av ekonomin samt en prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut.

I delårsrapporter och årsredovisning sker uppföljning av den strategiska planen, d v s mål, verksamhet och ekonomi. Dessa lämnas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Delårsrapporter tas fram vid två tillfällen varje år, efter april och efter augusti. Delårsrapporten efter april är förenklad och innehåller uppföljning av verksamhet och ekonomi. Årsredovisningen som tas fram en gång per år summerar året som gått.

Vid samma tillfällen som delårsrapporter och årsredovisningar tas fram lämnar nämnderna in sina verksamhetsberättelser. Dessa innehåller nämndens uppföljning den egna verksamhetsplanen, d v s mål, verksamhet och ekonomi.

Ladda ner dokument
Årsredovisning 2017
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2018
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2019
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2020
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2021
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2022
Senast uppdaterad: 2023-09-20