vy över Boden

Ekonomifakta

Så här använde kommunen dina skattepengar 2021:

Vård och omsorg

9,92

Utbildning

8,15

Samhälle och miljö

1,64

Gemensamma och övriga verksamheter

1,31

Fritid och kultur

1,13

Politisk verksamhet

0,45

Summa

22,60

Senast uppdaterad: 2023-09-20