Bodens kommuns stadshus, två höga byggnader, med blommor i förgrunden.

Skatt

Kommunalskatten är den största inkomstkällan för kommunen.

Förutom skatten till kommunen betalar du skatt till stat, landsting och en obligatorisk begravningsavgift till Svenska kyrkan. Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du även en kyrkoavgift. Från och med 2019 kommer du att betala en individuell public service-avgift.

Skattesatser till kommun och landsting samt övriga avgifter framgår av länken till skatteverkets webbplats i länklistan på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2023-09-20