barn som leker i lekställning

Jämställdhetsintegrering

Boden ska bli bättre på att ge en likvärdig och jämställd samhällsservice till kvinnor, män, flickor och pojkar.

För oss som jobbar på Bodens kommun är jämställdhet en del av våra ordinarie uppdrag. För oss är det en självklarhet att invånare inte ska få sämre service eller mindre resurser för att de har ett visst kön.

Den här sidan ska visa några goda exempel på att jämställdhetsintegrering faktiskt jobbas med i Bodens kommun. Eftersom jämställdhetsarbetet ska synas i det dagliga arbetet är det därför viktigt att du kan ta del av exempel från verkligheten, det är ofta exempel som vi tar för givna. Du hittar också länkar till styrande dokument och mer information om jämställdhetsintegrering.

Jämställdhet är en överlevnadsfråga för ett modernt demokratiskt samhälle. Jämställdhetsintegrering är viktigt för att samhället ska vara hållbart och för att utveckling ska kunna ske.

Senast uppdaterad: 2023-09-25