Rastplats i projektet LONA.

Utveckling rastplatser

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Utveckling rastplatser.

Bodens kommun har den 29 november 2019 ansökt om bidrag på 357 850 kronor för att rusta upp rastplatser och stugor som finns tillgängliga för allmänheten i Råne älvdal inom Bodens kommun. I projektet kommer parkeringar, grillplatser, vindskydd, utedass och stugor att rustas upp och utvecklas. Syftet är att tillgängliggöra naturen och friluftslivet i Råne älvdal för allmänheten och för besökare.

Anläggningarna uppfördes av Stiftelsen Råne älvdal på 1990-talet med stöd från regeringen, genom Råne älvdalsprojektet. År 2010 övergick all infrastruktur till kommunens ansvar. Under åren har en del av anläggningarna förfallit på grund av bristande underhåll och normalt slitage. Idag har kommunen ett avtal med Råne älvdals ekonomiska förening rörande tillsyn och löpande underhåll och utveckling.

Resultat som ska nås i projektet

  • Dessa åtgärder ska genomföras och detta resultat ska uppnås. I övrigt hänvisas till ansökan.
  • Upprustning och renovering av stugor, vindskydd, utedass, tak, bänkar och bord, hyvling av parkering, åtgärd av bilväg och gångväg m.m. (för omfattning se bilaga till ansökan).
  • Tillgänglighetsanpassning av två utedass.
  • Skyltning, informationstavlor, översiktstavlor/kartor m.m. (för omfattning se bilaga till ansökan).
  • Slyröjning (för omfattning se bilaga till ansökan).
  • Spänger och bro (för omfattning se bilaga till ansökan).
  • Nya grillplatser och bänkar samt upprustning av befintliga grillplatser (för omfattning se bilaga till ansökan).
  • Stugor och rastplatser ska marknadsföras via webb, informationsfolder, ställplatskartor samt via lokala turistinformationer i Boden och Luleå.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt

LONA

Ladda ner dokument
Beslut om preliminärt bidrag
Senast uppdaterad: 2020-09-08