Gruppbild Upphandlingsenheten

Inköp och avtal

Upphandlingsenheten ansvarar för Boden kommuns upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Utifrån behov genomför enheten även upphandlingar åt de kommunala bolagen.

Upphandlingsenheten ansvarar för att säkerställa att kommunens upphandlingar sker på ett affärsmässigt och hållbart sätt till bästa möjliga pris utifrån ställda kvalitetskrav.  Vi arbetar även med avtalsjusteringar samt rådgivning och stöd kring avtalen under avtalstiden.

Upphandlingsenheten arbetar aktivt med att stärka samarbeten med näringslivet och öka kompetensen inom de offentliga affärerna. Har du som beställare eller företag frågor, är i behov av utbildning kring offentliga affärer, eller bara vill stämma av kommande upphandlingar så är ni välkommen att kontakta enheten för vidare diskussion.

För dig som företagare är det viktigt att bevaka kommunens upphandlingar så att du inte missar att lämna anbud. Det finns information både om kommunens pågående upphandlingar samt om kommande uppdrag. 

 

Länkar

Senast uppdaterad: 2023-09-20