Handskakning vid avtalstecknande

För leverantörer

Om du är intresserad av att bli leverantör till Bodens kommun och lämna anbud på våra upphandlingar kan du följa några enkla steg.

Hur blir jag leverantör?

Vid köp av varor, tjänster och entreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genomföra upphandlingar som täcker aktuellt behov.

Alla företag är välkomna att lämna in anbud i våra upphandlingar. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren är ett stort nationellt företag eller ett mindre lokalt företag, om man har varit leverantör tidigare eller är med för första gången.

För att kunna vara med och lämna anbud kan du bevaka vilka upphandlingar som annonseras - se information under fliken Aktuella och planerade upphandlingar

Välkommen att göra affärer med oss!

Hur lämnar jag anbud?

Vår målsättning är att det ska vara enkelt för dig som leverantör att lämna anbud till oss.

Vi använder oss av ett upphandlingsverktyg som heter Kommers eLite.

- För att lämna anbud registrerar du först ett kostnadsfritt leverantörskonto i Kommers eLite.

- I Kommers eLite kan du aktivera en prenumeration med bevakningstjänst för att få meddelande om aktuella upphandlingar inom just ditt område.

- Från Kommers eLite hämtar du aktuella upphandlingsdokument och du lämnar även ditt anbud via detta system.

Checklista för anbudsgivare

  1. Registrera ett leverantörskonto i kommunens upphandlingsverktyg Kommers eLite på https://www.kommersannons.se/elite. Skapa därefter en upphandlingsbevakning, så får du ett meddelande när en upphandling som är intressant för dig annonseras. Du slipper oroa dig för att missa någon upphandling och kan också i god tid ta del av underlaget.
  2. Börja med att ladda ned och läsa igenom upphandlingsdokumenten. Se till att planera ditt anbudsförfarande så att du får koll på sista dag för att ställa frågor och när ditt anbud ska vara inlämnat.
  3. Om det är något du inte förstår eller anser vara fel i underlaget ska du använda dig av Frågor- & Svar-funktionen i Kommers eLite för att ställa dina frågor eller framföra dina synpunkter. När man ställer en fråga via Kommers eLite är man anonym gentemot andra intressenter. Det är bara upphandlaren som ser vem som ställt frågan, men alla får ta del av svaret.
  4. Var noga med att bifoga de uppgifter som efterfrågas i anbudet. En upphandlande myndigheten har begränsad möjlighet att i efterhand begära in uppgifter som saknas. Som upphandlare får man inte heller utgå från tidigare kunskaper eller erfarenheter av anbudsgivaren. Det är vad som står i anbudet som räknas vid kvalificering av anbudsgivare och utvärdering av anbud.
  5. Bilagor eller uppgifter som inte efterfrågas ska Du heller inte skicka med i anbudet. De tillför inget till anbudet och kan försvåra en sekretessprövning om någon begär ut ditt anbud.
  6. Gå noggrant igenom allt en extra gång innan Du lämnar in anbudet. Ett tips är att låta någon annan titta igenom de krav som ställts och kontrollera att Du svarat på allt och på det sätt som underlaget anger.
  7. En av upphandlingsenhetens viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller för det som kommunen köper oavsett om det är varor, tjänster eller entreprenader. Vi behandlar alla på samma sätt och utifrån samma grund oavsett om anbudsgivaren är eller varit vår leverantör tidigare eller om det är första gången.

Upphandlingskola

Vill du lära dig mer om offentliga upphandlingar, hur man lämnar anbud och blir leverantör till Bodens kommun?

Med jämna mellanrum har vi tillsammans med Boden Business Park utbildning för företagare i Bodens kommun kring upphandlingar och lagen om offentlig upphandling (LOU). Kontakta näringslivsutvecklare Michaela Strömberg, michaela@bodenbusinesspark.se för mer information och om nästa utbildningstillfälle. 

Senast uppdaterad: 2023-09-20