Hand håller mynt, ur vilka en växt gror

Om upphandling och inköp

När kommunen behöver köpa något sker det normalt genom en upphandling och kommunen behöver då följa lagen om offentlig upphandling (LOU). En upphandling resulterar i ett ramavtal, ett kontrakt, ett köpe- eller leasingavtal.

Vid en upphandling kan leverantörer lämna anbud och kommunen väljer varor och tjänster som uppfyller kommunens krav till bästa möjliga pris. Kommunen sparar både tid och pengar genom att köpa rätt kvalitet till rätt pris. Det ger också många leverantörer chansen att erbjuda sina varor och tjänster.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) baseras på fem grundprinciper:

  • Likabehandling
  • Icke-diskriminering
  • Transparens
  • Proportionalitet
  • Ömsesidigt erkännande
Senast uppdaterad: 2023-09-20