En bild till underområdet med information om Rysslands invasion av Ukraina

Integration

På grund av det aktuella omvärldsläget och Rysslands invasion av Ukraina följer Bodens kommun, berörda myndigheter och andra aktörer situationen noga. Samverkan mellan myndigheter och kommuner i regionen sker kontinuerligt. Kommunen genomför förberedande åtgärder vid behov och analyserar vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige och Boden. 

Kommunens krisledning kan snabbt fatta nödvändiga beslut, beroende på vad som händer framöver. Det är dock viktigt att poängtera att vårt samhälle fungerar som det ska och att det i nuläget inte finns någon påverkan på kommunens verksamheter. Vi fortsätter följa utvecklingen och kommer fortlöpande gå ut med information som rör kommunen och våra invånare. Kriget i Ukraina oroar många och kan det finnas frågor och funderingar kring vad det är som händer och hur det påverkar oss i Sverige. I menyn kan du hitta information om hur du kan hantera oro och vad du som privatperson kan göra.

Det är Migrationsverket som har ansvar för att ta emot och inkvartera flyktingar. De bygger nu efterhand upp sin mottagningskapacitet och startar nya boenden. Om Migrationsverket under en övergångstid behöver extra boenden kan de avropa s k evakueringsboenden från kommunerna. Bodens kommun förbereder just nu ett evakueringsboende inom Garnisområdet med kapacitet om ca 50 platser.

Senast uppdaterad: 2023-08-21