De nationella minoriteternas flaggor och symboler. Från höger till vänster: Samiska flaggan, meänflaku, den judiska menoran, sverigefinska flaggan och romska flaggan.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Bodens kommun arbetar aktivt för att skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande, och främja minoritetsspråken och minoriteternas kultur.

I Sverige, Norrbottens län och Bodens kommun har det alltid talats flera språk och flera kulturer har samexisterat med varandra. Nationella minoriteter är folkgrupper med egna språk, kulturer och traditioner, som har befolkat Sverige under en lång tid och som fått en särskilt stark ställning i lag.

Riksdagen erkände 1999 fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Nationella minoriteters rättigheter och främjandet av de nationella minoritetsspråken är en integrerad del av Sveriges och Bodens kommuns arbete med mänskliga rättigheter.

Nationella minoriteter i Sverige

Nationella minoriteter är folkgrupper som:

  • delar religion, språk, kultur eller andra traditioner.
  • till antalet utgör en minoritet i förhållande till resten av befolkningen.
  • har en icke-dominerande ställning i samhället.
  • själva vill utgöra en nationell minoritet och därmed bevara och utveckla sin identitet (självidentifikation).
  • har historiska och långvariga band i Sverige (just nu: folkgrupper som funnits i Sverige innan sekelskiftet 1900).

Sveriges nationella minoriteter är sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar. Samer är även urfolk i Sverige.

Sveriges nationella minoritetsspråk

Nationella minoritetsspråk är språk som:

  • historiskt och länge talats i Sverige.
  • talats av personer som till antalet är mindre än resten av befolkningen.
  • är annorlunda än majoritetsspråket, och inte anses vara dialekter eller invandrarspråk.

De nationella minoritetsspråken skyddas för att Sverige ska säkerställa att språken ska leva vidare som levande språk i samhället.

Nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, romska och jiddisch. Samiska och romska är samlingsnamn för flera olika språk. De största samiska språken i Sverige är nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. De största romska språken i Sverige är arli, kalderash, kalé, lovari och svensk romani.

Senast uppdaterad: 2023-12-20