Dekorbakgrund med texten: Nominera, jämställdhetspris.

Jämställdhetspris

Bodens kommun kommer för första gången att dela ut ett jämställdhetspris. Priset kommer årligen att delas ut till en person eller en organisation i Bodens kommun som på ett framträdande och engagerat sätt arbetat för ökad jämställhet.

Syftet är att sätta fokus och lyskraft på det viktiga arbetet med att tillsammans göra Boden mer jämställt. Det kan till exempel handla om:

  • särskilda satsningar på jämställdhetsarbete
  • ett jämställdhetsperspektiv som har integrerats i utvecklingen av nya processer, produkter eller tjänster
  • internt arbete med fokus på till exempel rekrytering eller arbetsmiljö

Vinnaren utses en jury med både kommunala och externa representanter och presenteras i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december varje år. Priset är, förutom äran, 10 000 kronor, diplom och blommor.

Enskild person eller organisation kan själv ansöka om att tilldelas priset, men förslag till pristagare kan också lämnas av en organisation, ett företag eller annan enskild person. 

Förslag ska inlämnas under perioden 1 april - 30 juni.

Nominera

Här kan du nominera genom att fylla i ett formulär.

Senast uppdaterad: 2020-11-11