Människor som håller sina händer ovanpå varandra i en ring.

Årets ledare

Kultur-, fritids-, och ungdomsnämndens ledarstipendium, ”Årets ledare”, delas årligen ut till två ledare i Bodens kommun som på ett framträdande och engagerat sätt arbetat för en bred och socialt utvecklad fritidsverksamhet inom föreningslivet.

Regler för stipendiet

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden utser två stipendiater, en kvinna respektive en man, utifrån inkomna nomineringar. Enskild person kan söka stipendiet men förslag till stipendiater kan också lämnas av en organisation, ett företag eller av annan enskild person. Stipendiets storlek är 10 000 kronor per pristagare.

Hur söker jag eller nominerar jag en person till Årets Ledare?

Vem som helst kan söka eller nominera personer till Årets Ledare. Nomineringen ska vara inskickad senast den 4 oktober 2020. På den här sidan kan du skicka in din motivering via formulär. Du kan också välja att skicka in din nominering till kfu@boden.se

Historik

Stipendiet Årets Ledare instiftades 1992 för att uppmärksamma personer i Bodens föreningsliv som på ett främträdande och engagerat sätt arbetar för en bred och socialt utvecklande fritid i Bodens kommun. 2017 beslutade Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att priset årligen ska delas ut till två stipendiater, en man respektive kvinna, som vardera tilldelas prissumman á 10 000 kronor. 

 

År

Årets ledare

 

2019

Karin Sandling
Peter Gitselov

2018 Eva-Lotte Gustafsson
Micael Selini
2017 Catrin Johansson
Anders Stridsman
2016 Madelen Appelgren
2015 Marie-Louise Dahlberg
2014 Camilla Sundqvist
2013 Erika Sjöö
Björn Molin
2012 Jenny Jonsson
2011 Jens Lahti
Jenny Hansson
Mia Gidlund
2010 Per-Åke Johansson
2009 Emma Westman
2008 Alex Karlsson
2007 Göran Honkamaa
2006 Faegh Tehranchi
2005 Per-Olov Larsson
2004 Birgit Lindqvist
2003 Mårten Lind
2002 Mats Stattin
2001 Lars Degselius
2000 Lars Björling
1999 Jan Karlsson
1998 Leif Arltoft
1997 Ingela Hansson
1996 Bo Johansson
1995 Jan-Olof Lundman
1994 Tommy Lindgren
1993 Sally Sundbom
1992 Kent Alexandersson

 

Senast uppdaterad: 2020-11-10