bussar

Deltagande i USM, JSM, Lilla VM eller NIFs ungdomsläger

Föreningar som har eller har haft deltagare som varit med i USM, JSM, Lilla VM eller NIF ungdomsläger kan ansöka om bidrag till resan till och från tävlingen. Bidraget betalas ut retroaktivt, det vill säga efter resans genomförande, och baseras på antal deltagare, resa i kilometer och antal tävlingsdagar. Bidraget kan aldrig överstiga redovisad kostnad. Tävlingen ska vara utanför Bodens kommun. 

Hur söker jag?
Ansökan ska vara kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen tillhanda senast två månader efter genomfört deltagande. För att ansökan ska behandlas måste föreningen vara registrerad i föreningsportalen och ansökan måste vara fullständig med bifogad redovisning och kvitton för uppgivna kostnader. Ansöker gör du i första hand via Föreningsportalen.

Till föreningsportalen

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Ansökan - Bidrag till USM- JSM
Ladda ner dokument
Regler och riktlinjer om stöd ...
Senast uppdaterad: 2020-02-10