Soldattorp på Björknäs Hembygdsområde

Driftstöd till bygdegårdar och samlingslokaler i glesbygd

Bygdegårdar eller samlingslokaler ska uppfylla vissa krav för att räknas som allmänna samt uppfylla vissa krav avseende verksamhet och säkerhet. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar avseende godkända allmänna samlingslokaler och tar även beaktning till varaktigt behov av lokalen på orten, närhet till annan samlingslokal och befolkningsmängd i området. Vid bedömning av godkännande kan Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden väga in särskilda skäl.

Hur söker jag?
Ansökan om att bli en godkänd samlingslokal skickas via e-tjänsten eller anvisad blankett senast den 18 mars.  Redovisning av nyttjandetillfällen i bygdegården/samlingslokalen, verksamhetsberättelse, senast antagna samt årsmöteshandlingar ska bifogas/finnas med i ansökan. Dokumentation om samlingslokalens yta måste skickas vid första ansökningstillfället samt vid eventuell renovering av samlingslokalen.

Till föreningsportalen

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Regler och riktlinjer om stöd ...
Ladda ner dokument
Blankett för Godkänd allmän sa...
Senast uppdaterad: 2020-04-14