collage_föreningar

Föreningar

I Boden har vi över 250 föreningar som är med och engagerar och aktiverar personer i alla åldrar. Med ett aktivt och levande föreningsliv så finns det något för de allra flesta.

På den här sidan kan du hitta kontaktuppgifter till aktiva föreningar i Bodens kommun, matnyttiga länkar och tips för föreningar, information om Bodens kommuns föreningsstöd och mycket mer. 

Föreningsportal för bidragsansökningar, hallbokning med mera.

Föreningsportal knapp
Offentlig föreningskatalog med kontaktuppgifter till föreningar i Boden.

Föreningskatalogen


>> Föreningsaktuellt <<

Här kan du hitta information och utlysningar om föreningsstöd, dialogmöten, tips om nätverksträffar, utbildningar med mera. Klicka här för att läsa om tidigare utlysningar.

►14/03-19: BIDRAGSTIPS: Statsbidrag till verksamheter för asylsökande 

Bidragstips

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i hela landet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.
Som en del av uppdraget ingår att bevilja bidrag för insatser/verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Medel 2019
Länsstyrelserna har totalt 139,4 miljoner kronor att fördela under 2019. Länsstyrelsen i Norrbottens län kan fördela 4 035 000 kronor i utlysning nummer ett. Ytterligare medel kommer att utlysas längre fram under året. Sökande Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund och trossamfund.

Målgrupp

Bidrag får lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande ingår såväl asylsökande på anläggningsboende som asylsökande i eget boende.

Klicka här för att läsa mer om stödet

 

►7/3-19: Dags att skicka in ansökningar för följande bidrag:

Bidragstips

Föreningar som söker följande stöd ska skicka in ansökan senast den 18 mars:
- Hyresbidrag
- Stöd till samlingslokaler i glesbygd
- Stöd till pensionärsföreningar
- Stöd till Studieförbund
- Verksamhetsstöd till föreningar för personer med funktionsnedsättning
- Stöd till föreningsdrift av badplatser

Ansöker gör ni först och främst via Föreningsportalen

OBS: Fungerar endast om föreningen skickat in fullmakt.

 

Senast uppdaterad: 2019-03-14