Bild med diagonalt hopklippta motiv: fotbollsspelare, konst, skidåkare, barn som håller om varandra, musikinstrument.

Föreningar

På den här sidan hittar du information till föreningar i Bodens kommun, matnyttiga länkar och tips för föreningar, information om Bodens kommuns föreningsstöd och mycket mer. Klicka på knapparna nedan för att komma till Föreningsportalen eller Föreningskatalogen. På Föreningsportalen kan föreningar söka bidrag, boka tider i anläggningar och uppdatera kontaktuppgifter. Föreningskatalogen är en offentlig katalog över alla registrerade föreningar i Boden.

Föreningsportal knapp

Föreningskatalogen

Föreningsaktuellt

♦ Information till föreningar om coronaviruset covid-19 (uppdaterad senast 25/2) 

26/2 ► Ny webbadress till Föreningsportalen

Nu finns en ny uppdaterad webbadress till Föreningsportalen. Över under övergångsperiod kommer den tidigare adressen också att fungera, men så småningom så kommer den avvaktiveras. Därför skickar vi ut den nya länken ifall ni har den tidigare adressen sparad (som t.ex. bokmärke i er webbläsare). Som vanligt kommer ni alltid åt Föreningsportalen genom www.boden.se/foreningar

Ny länk till Föreningsportalen: https://boden.actorsmartbook.se/

---------------

25/2 ► Matcher inom ungdomsidrotten stoppas tillsvidare 

Med anledning av det allvarliga läget med covid-19 har Folkhälsomyndigheten och regeringen skärpt restriktionerna för bland annat ungdomsverksamheterna och beslutat att ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. I Boden gäller stoppet med omedelbar verkan. 

Beslutet att omgående stoppa all matchverksamhet för samtliga åldersgrupper (med undantag för yrkesmässig tävling på elitnivå) grundas på den eskalerande smittspridningen i Bodens närområde. De skärpta råden innebär att tidigare undantag för t.ex. enskilda matcher för barn födda 2005 och senare inte längre gäller. Något bortre datum för stoppet är inte satt av myndigheterna, utan beslutet gäller tillsvidare. Beslutet gäller för såväl interna matcher inom kommunen som för matcher mot lag från andra kommuner eller regioner.  

----------------

19/02  ►Nuvarande restriktioner ligger kvar

Med anledning av gårdagens pressträff med regeringen så kommer nuvarande restriktioner sett till kommunens idrottsanläggningar ligga kvar i första hand t.o.m. 7 mars. Detta innebär att det fortsatt endast är unga födda 2002 och senare som får träna i kommunens inomhuslokaler och hallar.

----------------

18/02  ►Välkommen på webbmöte med Länsstyrelsen om LONA-bidrag

Välkommen på webbmöte inför ansökan om medel för LONA våtmarksprojekt, pollineringsprojekt och lokala naturvårdssatsningar i Norrbotten 2021!

​Informationen riktar sig i första hand till föreningar, organisationer och andra aktörer i Norrbotten som är intresserade av att driva lokala naturvårdsprojekt. På mötet kommer vi att presentera tips och goda exempel på insatser inom de olika kategorierna. Syftet är att det ska vara en inspiration inför årets andra ansökningsomgång.

Mötesplats: Webbmöte, länk till mötet skickar vi ut till anmälda personer
Datum: Torsdag den 4 mars 2021
Tid: 18:30-19:30 (uppkoppling från 18:15)

Anmälan
Anmälan senast den 1 mars genom att maila till charlotte.malmgren@lansstyrelsen.se

Preliminärt program:

  • Lokala naturvårds- och friluftslivssatsningar (”ordinarie LONA”)
  • ​Pollinerings-LONA
  • ​Våtmarks-LONA
  • ​Kort om ansökan
  • Frågor

Ni får gärna vidarebefordra denna inbjudan till kollegor, föreningar eller andra aktörer som ni tror kan vara intresserade av att söka LONA-projekt. ​Inför mötet kommer vi att skicka ut information om uppkoppling till mötet samt lite information som ni gärna får läsa innan mötet. Vill ni redan nu läsa om LONA så finns information på Länsstyrelsens webbplats.

Välkomna hälsar vi som jobbar med LONA på Länsstyrelsen!
Charlotte Malmgren (våtmarks-LONA)
Victoria Bystedt (ordinarie LONA)
Jörgen Naalisvaara (pollinerings-LONA)

---------------------

17/02  ►Missade ni webbinariet? 

Till inspelning: Webbinarium med Föreningsservice 16/2
Webbinariet drar igång ca 1 minut och 45 sekunder in i klippet.

----------------------

11/02  ►Ekonomiskt stödpaket till Bodenföreningar 

SkoterförareFoto: Mats Engfors / Fotographic

Under onsdagens nämndssammanträde den 10/2 klubbade kultur-, fritids- och ungdomsnämnden igenom ett ekonomiskt stödpaket till Bodens föreningar. Coronastödet, som uppgår till 1 miljon kronor, kan sökas av alla föreningar i Boden.  

Prioriterade grupper för stödet är föreningar för barn och ungdomar samt föreningar med problem att täcka löpande driftkostnader för t.ex. sin lokal. En fjärdedel av stödet är dessutom reserverat för att möjliggöra fler friluftsaktiviteter för allmänheten, genom att erbjuda föreningar möjligheten att erhålla extra driftstöd eller upprustningsmedel för iordningsställande av t.ex. skidspår, isbanor och grillplatser som allmänheten kan nyttja.  

Det var under decembersammanträdet som nämnden beslutade att ge tjänsten i uppdrag att se över möjligheterna att ta fram ett coronastöd till föreningarna. Utan några extra medel att finansiera stödet med, så har tjänsten lyckats skrapa ihop ett stöd genom att se över befintliga bidrag vars anslag inte kommer hinna gå åt innan årets slut. 

“Tjänstepersonerna har gjort ett toppenjobb” säger Catarina Ask, ordförande för Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i Boden. “Vi vet att våra föreningar har haft det tufft under det senaste året och att även de minsta tillskotten kan göra stor skillnad. Eftersom det dessutom är fler personer än någonsin ute i naturen så känns det angeläget att kunna erbjuda våra friluftsföreningar ett litet extra bidrag för att fixa till fina utflyktsplatser- och coronasäkra uteaktiviteter för allmänheten”.  

Coronastödet kan sökas av bodenföreningar under perioden 1-31 mars. För friluftsfrämjande aktiviteter & åtgärder är ansökningsperioden 15 februari – 14 mars. Ansökan görs genom Bodens kommuns Föreningsportal. 

Om Bodens kommuns coronastöd
Alla föreningar i Boden kan söka stödet. Bidragets anslag är begränsat till 1 miljon kronor. Full kompensation är därför inte möjlig och föreningar uppmanas att göra en rimlig bedömning om ansökt belopp i sin ansökan. Bodens kommun kommer i handläggningen prioritera föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar och föreningar som har problem med att täcka löpande driftskostnader till sina lokaler. Observera att lönekostnader inte räknas till löpande driftskostnad.

250 tkr av bidraget är reserverat för föreningar som vill möjliggöra fler friluftsaktiviteter för allmänheten under rådande situation. Föreningar kan söka bidrag för t.ex. extra spårdragning av skidspår, plogning och skottning till lättillgängliga grillplatser, mindre upprustningar av t.ex. grillplatser eller coronasäkra aktiviteter utomhus som exempelvis pimpeltävlingar, tipsvandringar eller annat. Föreningar kan även söka stöd för aktiviteter/åtgärder som sker under annan säsong, t.ex. sommaren. 

Ansökningsförfarande
Föreningen skickar in ansökan genom Föreningsportalen. I ansökan om stöd ska föreningarna redovisa sin omsättning för 2020 i jämförelse med tidigare år. Man ska även skicka med en beskrivning av vad föreningen själv har gjort för att underlätta sin ekonomiska situation, samt vilket eventuellt annat ekonomiskt stöd man fått från kommun eller statliga stöd och vilket ekonomiskt kapital föreningen har. Centralt för ansökan kommer vara att föreningar ska lämna in verifierbara underlag som tidigare bokslut samt preliminärt bokslut för 2020. Ansökan kan behöva kompletteras med ytterligare underlag. Då anslagen är begränsade kan kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen komma att behöva prioritera mellan sökande. Ansökningsperioden för coronastödet är 1 mars-31 mars.

För friluftsfrämjande aktiviteter och åtgärder måste föreningen beskriva vad man planerar att göra, när det ska genomföras och kostnader för aktiviteten/åtgärden. Ansökningsperioden för stödet är 15 februari-14 mars. Ansökningar handläggs eftersom att de kommer in till Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen, varför beslut kan erhållas redan innan sista ansökningsdag. Observera att föreningar som söker och beviljas bidrag godkänner att Bodens kommun marknadsför fritidsaktiviteten/platsen för allmänheten. 

Senast uppdaterad: 2021-02-26