Bild med diagonalt hopklippta motiv: fotbollsspelare, konst, skidåkare, barn som håller om varandra, musikinstrument.

Föreningar

På den här sidan hittar du information till föreningar i Bodens kommun, matnyttiga länkar och tips för föreningar, information om Bodens kommuns föreningsstöd och mycket mer. Klicka på knapparna nedan för att komma till Föreningsportalen eller Föreningskatalogen. På Föreningsportalen kan föreningar söka bidrag, boka tider i anläggningar och uppdatera kontaktuppgifter. Föreningskatalogen är en offentlig katalog över alla registrerade föreningar i Boden.

Föreningsportal knapp

Föreningskatalogen

Föreningsaktuellt

♦ Information till föreningar om coronaviruset covid-19 (uppdaterad senast 1/7) 

1/7 ► Nationella råd, rekommendationer och förbud

Regeringen har beslutat om anpassade nationella föreskrifter och allmänna råd som gäller allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta.
En aktuell sammanställning av råd och rekommendationer finns hos krisinformation.se. Listan nedan är förkortad.

Från och med den 1 juli 2021 (torsdag, vecka 26) tillåts fler att vara på offentliga tillställningar och sammankomster. Det som spelar in på hur många deltagare som får vara vid en sammankomst eller tillställning beror på om det är inomhus eller utomhus. Det spelar också in huruvida deltagarna erbjuds anvisade sittplatser.

Det gäller speciella regler för eventuella evenemang som kan delas upp i sektioner. Då räknas varje sektion som en egen tillställning. Antalet personer på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs från 8 till max 50. En privat sammankomst kan till exempel vara en fest.

Några fler riktmärken:

  • Tillställning inomhus: max 50 personer.
  • Tillställning inomhus, sittande: max 300 personer.
  • Tillställning utomhus: max 600 personer.
  • Tillställning utomhus, sittande: max 3 000 personer.
  • Motionslopp: max 900 personer.
  • Demonstrationer: max 1800 deltagare.
     

Fler anpassade restriktioner

Vid sittande sällskap finns krav på att det ska vara avstånd mellan sittplatserna. Arrangören ska alltså möjliggöra att avstånd kan hållas.

De regler som funnits för serveringsställens öppettider tas bort. Om serveringen sker utomhus finns ingen begränsning på sällskap. Sitter ni inomhus gäller dock max 8 personer i stället för 4 som det var tidigare. Bestämmelserna kring att hålla avstånd och att förtäring ska ske sittande finns dock kvar.

Anpassningar för arrangörer av evenemang

Det finns ett krav på arrangörer att deltagarantal ska räknas då det inte är möjliggjort för sittplatser.

Vad gäller mässor som behandlas de numer efter vad som gäller för marknader (handelsplatser som regeringen kallar dem). Marknader har samma restriktioner som andra handelsverksamheter. Det vill säga att det inte finns krav på att man ska gå ensam men att det ska göras smittsäkert. Det betyder att avstånd ska hållas och trängsel ska unvikas.

Anpassningar för motionslopp och andra idrottstävlingar

Kravet på motionslopp gäller vid start- och målgång och inte under själva loppet. Förutom just motionslopp ändras tillämpningarna nu till att även inkludera andra idrottstävlingar utomhus.

Anpassningar för socialt umgänge, handling och resor

Rådet om att endast umgås i mindre krets tas också det bort och ersätts med att du bör vidta smittskyddsåtgärder då du träffar andra människor de du vanligtvis träffar. Hur gör du det då? Det är fortfarande bra att träffas utomhus och hålla avstånd.

Samma gäller restriktionerna vid längre resor. Om d reser längre ska du vidta smittskyddsåtgärder då du träffar andra än de du vanligtvis umgås med.

Det råd som funnits för att ha munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid slopas helt.

Rådet att handla ensam tas också bort. Rådet om att fortsätta hålla avstånd och undvika trängsel kvarstår.

Anpassningar för verksamheter och föreningar

De råd som funnits till olika verksamheter i Sverige ligger kvar även efter 1 juli. Det som försvinner är råden till föreningar för kultur, idrott och fritid som handlar om att träningar och olika aktiviteter ska förläggas utomhus. Nu kan alltså de föreningarna anordna aktiviteter inomhus.  Dock så finns rekommendationerna kring läger, cuper och körer kvar.

Läs allt vad som gäller nu på "krisinformtion.se - detta gäller just nu" (länken öppnas i nytt fönster).

Tack för att du gör ditt bästa!

2/6► Rådande restriktioner vid uthyrning av samlingslokaler 

Bodens kommun har blivit uppmärksammade på att en del byaföreningar med samlingslokaler har börjat få förfrågningar från privatpersoner om uthyrning av samlingslokaler inför skolavslutningar. Med anledning av den höga smittspridningen i Norrbotten så vill vi gå ut med en påminnelse om vad som gäller sett till de rådande restriktionerna. 

Enligt begränsningsförordningen för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, kapitel 6 Platser för privata sammankomster så får den som upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller annan liknande privat sammankomst endast upplåta lokalen till en grupp av högst åtta deltagare (med undantag för begravningar).  

I och med att skolavslutningar förknippas med festligheter så kan det vara svårt för utlånare att säkerställa att deltagartaket på åtta personer efterföljs. Därför vill vi mana föreningar med samlingslokaler att göra noga avvägningar och riskbedömningar om lämpligheten att hyra ut lokaler under den pågående pandemin, speciellt vid misstanke om att restriktioner inte kan eller kommer att följas. Var gärna restriktiva med uthyrningen av era lokaler och om n 

Kommunen rekommenderar således föreningar med samlingslokaler att vara restriktiva med uthyrningen av sina lokaler. Om samlingslokalen hyrs ut är det av yttersta vikt att restriktioner och allmänna råd efterföljs för att minska smittspridningen av covid-19. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/ 

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19:  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20218-om-sarskilda-begransningar_sfs-2021-8 

---------

28/5► Uppdaterade restriktioner från och med 1 juni 

Försvarsmuseet: 
Öppnar lördag den 12 juni. Besöksantalet begränsas till max 50 personer samtidigt i lokalerna. Caféet har öppet utifrån gällande restriktioner.  

Rödbergsfortet öppnar 28 juni med begränsat antal personer (max 8/guidegrupp). 

Nordpoolen: 
Anläggningen stängd tills vidare. Undantag gäller för skolornas simundervisning och träning (föreningsverksamhet) oavsett ålder. 

Biblioteket: 
Inga förändringar mot tidigare 

Ungdomsgårdar: 
Inga förändringar mot tidigare 

Idrottsanläggningar: 
Träning för föreningar i kommunens idrottsanläggningar är fr.o.m 1 juni tillåtet för alla åldersgrupper. Antalet personer som deltar ska anpassas efter lokalens begränsningar och råd/riktlinjer från respektive specialidrottsförbund.  

Omklädningsrum och duschrum kommer att vara tillgängliga vid idrottsverksamhet. Vi uppmanar dock föreningarna att vara restriktiva med användandet och beakta riskerna för smittspridning.  

Se mer information på respektive specialidrottsförbunds hemsidor. 

För mer info: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/anpassning-av-atgarder-mot-spridning-av-covid-19/ 
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/matchochtavlingimindreomfattningtillatsforallaaldrar/ 

-----------

25/5► Popupsommar 2021

Bodens kommun vill samla alla aktiviteter av allsköns slag i hela Bodens kommun under veckorna 26–30 (28/6 – 1/8) under det gemensamma paraplyet Popupsommar 2021!

Det är kanske så att just din förening kommer ha cafékvällar någon gång under den perioden, allsång med lokala förmågor, pysseldagar för barn, cykelrunda och hamburgare. tipspromenad, loppis, baka mjukkakor, bollekar för daglediga, lär dig tälja, våffelfika och bokbytardag eller något annat kreativt.

Det kanske är så att ni inte har något planerat men skulle vilja hitta på något. Tveka inte att höra av er så kan vi tänka tillsammans.

1 juni kommer de nya restriktionerna börja gälla med olika medverkandeantal beroende på aktivitetens form och om det är inomhus eller utomhus. Vi hjälper er att tänka och ger er riktlinjer så att er aktivitet följer gällande lagstiftning och att ni som arrangörer känner er trygga. 

Tillsammans verkar vi för en fin sommar i Boden med trygga upplevelser för små och stora så väl i byar som i centralorten. 

Skicka era aktiviteter till evenemang@boden.se eller kontakta Linnéa Byberg på 0921-62104

-------------

17/5► Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2021

Barn under garnisonsmilen

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2021 fördela medel till kommunerna för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år. Därför är det nu möjligt för föreningar och organisationer i Bodens kommun att ansöka om medel för detta. Syftet med aktiviteterna är att främja integration, motverka segregation och skapa nya kontakter mellan barn och ungdomar med olika social bakgrund.

Skicka ert förslag på aktiviteter tillsammans med en beskrivning om vad pengarna ska användas till, samt tid, plats och ansvarig för aktiviteten.

Ansökan skickas senast den 4 juni 2021 till annika.sandstrom@boden.se. Efter detta datum går det att söka pengar för aktiviteter om det finns pengar kvar att fördela. Sommarlovsaktiviteterna kommer att läggas ut efterhand på www.boden.se/loviboden

Arrangören av aktiviteten ansvarar för att följa myndigheternas restriktioner för covid-19.

De föreningar och organisationer som har beviljats medel ska lämna in en redovisning över utförda aktiviteter senast den 1 september 2021. Mer information om detta ges efter att bidrag har beviljats

-----------------

28/4► Enstaka matcher för barn och unga tillåts

Från och med 28 april 2021 tillåts enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare. Beslutet togs den 28 april 2021 av Folkhälsomyndigheten. Anledningen till beslutet är att idrott är viktigt för Folkhälsan.

​För lagidrotter gäller att föreningen kan anordna en match eller tävlingsdag. Det är endast tillåtet att anordna en match eller tävlingsdag per vecka. Matchen eller tävlingarna ska vara utomhus.

För individuell idrott gäller samma råd som lagidrotter.

Förändringen sker i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid. Du kan läsa samtliga råd genom
att klicka på länken här nedan.

​Bedömningen som Folkhälsomyndigheten gör är att risken för smittspridning i samband med idrottsaktiviteter är kopplad till eventuell trängsel. Rekommendationerna är också att inte anordna matcher på andra orter och om det måste göras så ska resandet göras med försiktighet och på ett smittsäkert sätt. Resandet ska alltså begränsas. Det är fortfarande allas ansvar att inte sprida smitta.

Tack för att du gör ditt bästa!

Länk

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta
av covid-19.

​https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/#allmanna

28/4 ► Påminnelse om restriktioner inför kommande högtider 

Vi närmar oss Valborgsmässoafton som traditionellt är en helg att samlas på och ha festligheter. Bodens kommun vill därför i samverkan med Polisen påminna föreningar som har samlingslokaler i kommunen om att göra noga avvägningar och riskbedömningar om lämpligheten att hyra ut lokaler under pandemin.  

Högtider som valborgsmässoafton eller kommande skolavslutningar förknippas ofta med festligheter. På grund av den pågående pandemin så kan det vara direkt olämpligt att hyra ut samlingslokaler till privatpersoner vid misstanke om att restriktioner inte kan eller kommer att följas. Kommunen rekommenderar således föreningar med samlingslokaler att vara restriktiva med uthyrningen av sina lokaler. Om samlingslokalen hyrs ut är det av yttersta vikt att restriktioner och allmänna råd efterföljs för att minska smittspridningen av covid-19. 

Läs mer genom att gå in på följande länkar: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/ 

---------------

23/04 ► Restriktioner förlängs t.o.m 17 maj

Regeringen och folkhälsomyndigheten har beslutat att nuvarande coronarestriktioner förlängs till och med den 17 maj. Detta med anledning av den höga smittspridningen och trycket på sjukvården. I Boden fortsätter tidigare restriktioner att gälla.

Bodens kommuns icke-nödvändiga kommunala verksamheter fortsätter vara stängda för allmänheten eller igång med restriktioner och begränsade öppettider då smittläget i vårat närområde är väldigt högt. Här kan du se en sammanställning över kommunens aktuella åtgärder 

---------------

Senast uppdaterad: 2021-07-01