collage_föreningar

Föreningar

I Boden har vi över 250 föreningar som är med och engagerar och aktiverar personer i alla åldrar. Med ett aktivt och levande föreningsliv så finns det något för de allra flesta.

På den här sidan kan du hitta kontaktuppgifter till aktiva föreningar i Bodens kommun, matnyttiga länkar och tips för föreningar, information om Bodens kommuns föreningsstöd och mycket mer. 

Föreningsportal för bidragsansökningar, hallbokning med mera.

Föreningsportal knapp
Offentlig föreningskatalog med kontaktuppgifter till föreningar i Boden.

Föreningskatalogen


 Föreningsaktuellt

Här kan du hitta information och utlysningar om föreningsstöd, dialogmöten, tips om nätverksträffar, utbildningar med mera. Klicka på länken för att läsa informationen. Datumet inom parentes är datum för när informationen publicerades.

► Dialogmöte om driftstöd till bygdegårdar och samlingslokaler i glesbygd (2019-05-08)

► Sök bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019 (2019-04-17)

► Idéer till SM-veckan 2020 (2019-04-10)

► Bidragstips: Statsbidrag till verksamhet för asylsökande(2019-03-11)

► Om LOK-stöd i Föreningsportalen (2019-01-21)

► Information om Föreningsportalen (2018-12-10)

 

Senast uppdaterad: 2019-06-10