Bild med diagonalt hopklippta motiv: fotbollsspelare, konst, skidåkare, barn som håller om varandra, musikinstrument.

Föreningar

På den här sidan hittar du information till föreningar i Bodens kommun, matnyttiga länkar och tips för föreningar, information om Bodens kommuns föreningsstöd och mycket mer. Klicka på knapparna nedan för att komma till Föreningsportalen eller Föreningskatalogen. På Föreningsportalen kan föreningar söka bidrag, boka tider i anläggningar och uppdatera kontaktuppgifter. Föreningskatalogen är en offentlig katalog över alla registrerade föreningar i Boden.

Föreningsportal knapp

Föreningskatalogen

Föreningsaktuellt

♦ Information till föreningar om coronaviruset covid-19 (uppdaterad senast 25/2) 

25/2 ► Matcher inom ungdomsidrotten stoppas tillsvidare 

Med anledning av det allvarliga läget med covid-19 har Folkhälsomyndigheten och regeringen skärpt restriktionerna för bland annat ungdomsverksamheterna och beslutat att ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. I Boden gäller stoppet med omedelbar verkan. 

Beslutet att omgående stoppa all matchverksamhet för samtliga åldersgrupper (med undantag för yrkesmässig tävling på elitnivå) grundas på den eskalerande smittspridningen i Bodens närområde. De skärpta råden innebär att tidigare undantag för t.ex. enskilda matcher för barn födda 2005 och senare inte längre gäller. Något bortre datum för stoppet är inte satt av myndigheterna, utan beslutet gäller tillsvidare. Beslutet gäller för såväl interna matcher inom kommunen som för matcher mot lag från andra kommuner eller regioner.  

19/02  ►Nuvarande restriktioner ligger kvar

Med anledning av gårdagens pressträff med regeringen så kommer nuvarande restriktioner sett till kommunens idrottsanläggningar ligga kvar i första hand t.o.m. 7 mars. Detta innebär att det fortsatt endast är unga födda 2002 och senare som får träna i kommunens inomhuslokaler och hallar.

18/02  ►Välkommen på webbmöte med Länsstyrelsen om LONA-bidrag

Välkommen på webbmöte inför ansökan om medel för LONA våtmarksprojekt, pollineringsprojekt och lokala naturvårdssatsningar i Norrbotten 2021!

​Informationen riktar sig i första hand till föreningar, organisationer och andra aktörer i Norrbotten som är intresserade av att driva lokala naturvårdsprojekt. På mötet kommer vi att presentera tips och goda exempel på insatser inom de olika kategorierna. Syftet är att det ska vara en inspiration inför årets andra ansökningsomgång.

Mötesplats: Webbmöte, länk till mötet skickar vi ut till anmälda personer
Datum: Torsdag den 4 mars 2021
Tid: 18:30-19:30 (uppkoppling från 18:15)

Anmälan
Anmälan senast den 1 mars genom att maila till charlotte.malmgren@lansstyrelsen.se

Preliminärt program:

 • Lokala naturvårds- och friluftslivssatsningar (”ordinarie LONA”)
 • ​Pollinerings-LONA
 • ​Våtmarks-LONA
 • ​Kort om ansökan
 • Frågor

Ni får gärna vidarebefordra denna inbjudan till kollegor, föreningar eller andra aktörer som ni tror kan vara intresserade av att söka LONA-projekt. ​Inför mötet kommer vi att skicka ut information om uppkoppling till mötet samt lite information som ni gärna får läsa innan mötet. Vill ni redan nu läsa om LONA så finns information på Länsstyrelsens webbplats.

Välkomna hälsar vi som jobbar med LONA på Länsstyrelsen!
Charlotte Malmgren (våtmarks-LONA)
Victoria Bystedt (ordinarie LONA)
Jörgen Naalisvaara (pollinerings-LONA)

17/02  ►Missade ni webbinariet? 

Till inspelning: Webbinarium med Föreningsservice 16/2
Webbinariet drar igång ca 1 minut och 45 sekunder in i klippet.

16/02  ►Har ni missat anmäla er till Webbinariet ikväll? 

Nedan kan du hitta länken för att ansluta till Webbinariet.

Hur du ansluter till ett Microsoft Teams-möte

 1. Gå till mötesinbjudan och välj Anslut till Microsoft Teams-möte (i mejlet "Klicka här för att delta i mötet)
 2. Då öppnas en webbsida där du ser två alternativ: Ladda ner Windows-appen och Anslut på webben. Om ni inte redan har appen installerad så rekommenderar vi att ni väljer anslut på webben. Du kan få en fråga i webbläsaren om Teams får använda din mikrofon och kamera. Ni kan välja att tillåta detta för ev. framtida teams-möten så att ni kan synas och höras.
 3. Ange ditt namn och välj ljud- och videoinställningar. För detta webbinarie så stänger ni av webbkamera och väljer Ljud av
 4. När du är klar trycker du på Anslut nu.
 5. Då kommer du till möteslobbyn. Vi får en notifikation att du är på plats och släpper sedan in dig när mötet startat. 

Om ni vill ställa frågor under webbinariet så kan ni göra det i chatten. Webbinariet kommer att spelas in och eventuella frågor som vi inte hinner svara på kommer sammanställas och besvaras i efterhand. Om ni har några frågor om webbinariet, kontakta Nina Uusitalo på 0921-62490.

Microsoft Teams-möte

Anslut på din dator eller mobilapp
Klicka här för att delta i mötet.

11/02  ►Ekonomiskt stödpaket till Bodenföreningar 

SkoterförareFoto: Mats Engfors / Fotographic

Under onsdagens nämndssammanträde den 10/2 klubbade kultur-, fritids- och ungdomsnämnden igenom ett ekonomiskt stödpaket till Bodens föreningar. Coronastödet, som uppgår till 1 miljon kronor, kan sökas av alla föreningar i Boden.  

Prioriterade grupper för stödet är föreningar för barn och ungdomar samt föreningar med problem att täcka löpande driftkostnader för t.ex. sin lokal. En fjärdedel av stödet är dessutom reserverat för att möjliggöra fler friluftsaktiviteter för allmänheten, genom att erbjuda föreningar möjligheten att erhålla extra driftstöd eller upprustningsmedel för iordningsställande av t.ex. skidspår, isbanor och grillplatser som allmänheten kan nyttja.  

Det var under decembersammanträdet som nämnden beslutade att ge tjänsten i uppdrag att se över möjligheterna att ta fram ett coronastöd till föreningarna. Utan några extra medel att finansiera stödet med, så har tjänsten lyckats skrapa ihop ett stöd genom att se över befintliga bidrag vars anslag inte kommer hinna gå åt innan årets slut. 

“Tjänstepersonerna har gjort ett toppenjobb” säger Catarina Ask, ordförande för Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i Boden. “Vi vet att våra föreningar har haft det tufft under det senaste året och att även de minsta tillskotten kan göra stor skillnad. Eftersom det dessutom är fler personer än någonsin ute i naturen så känns det angeläget att kunna erbjuda våra friluftsföreningar ett litet extra bidrag för att fixa till fina utflyktsplatser- och coronasäkra uteaktiviteter för allmänheten”.  

Coronastödet kan sökas av bodenföreningar under perioden 1-31 mars. För friluftsfrämjande aktiviteter & åtgärder är ansökningsperioden 15 februari – 14 mars. Ansökan görs genom Bodens kommuns Föreningsportal. 

Om Bodens kommuns coronastöd
Alla föreningar i Boden kan söka stödet. Bidragets anslag är begränsat till 1 miljon kronor. Full kompensation är därför inte möjlig och föreningar uppmanas att göra en rimlig bedömning om ansökt belopp i sin ansökan. Bodens kommun kommer i handläggningen prioritera föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar och föreningar som har problem med att täcka löpande driftskostnader till sina lokaler. Observera att lönekostnader inte räknas till löpande driftskostnad.

250 tkr av bidraget är reserverat för föreningar som vill möjliggöra fler friluftsaktiviteter för allmänheten under rådande situation. Föreningar kan söka bidrag för t.ex. extra spårdragning av skidspår, plogning och skottning till lättillgängliga grillplatser, mindre upprustningar av t.ex. grillplatser eller coronasäkra aktiviteter utomhus som exempelvis pimpeltävlingar, tipsvandringar eller annat. Föreningar kan även söka stöd för aktiviteter/åtgärder som sker under annan säsong, t.ex. sommaren. 

Ansökningsförfarande
Föreningen skickar in ansökan genom Föreningsportalen. I ansökan om stöd ska föreningarna redovisa sin omsättning för 2020 i jämförelse med tidigare år. Man ska även skicka med en beskrivning av vad föreningen själv har gjort för att underlätta sin ekonomiska situation, samt vilket eventuellt annat ekonomiskt stöd man fått från kommun eller statliga stöd och vilket ekonomiskt kapital föreningen har. Centralt för ansökan kommer vara att föreningar ska lämna in verifierbara underlag som tidigare bokslut samt preliminärt bokslut för 2020. Ansökan kan behöva kompletteras med ytterligare underlag. Då anslagen är begränsade kan kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen komma att behöva prioritera mellan sökande. Ansökningsperioden för coronastödet är 1 mars-31 mars.

För friluftsfrämjande aktiviteter och åtgärder måste föreningen beskriva vad man planerar att göra, när det ska genomföras och kostnader för aktiviteten/åtgärden. Ansökningsperioden för stödet är 15 februari-14 mars. Ansökningar handläggs eftersom att de kommer in till Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen, varför beslut kan erhållas redan innan sista ansökningsdag. Observera att föreningar som söker och beviljas bidrag godkänner att Bodens kommun marknadsför fritidsaktiviteten/platsen för allmänheten. 

02/02 ►Anmälan till webbinarium med Föreningsservice 16/2

Bidragstips

Den 16 februari kl 18.00 kommer Bodens kommuns Föreningsservice att hålla ett webbinarium med föreningsinformation för föreningar som är aktiva i Bodens kommun. Under webbinariet kommer vi bl.a. prata om covid-19, åtgärder och coronastöd, den nya organisationen inom kommunen och hur det påverkar föreningar, projektet Youth Up North och andra frågor.

Webbinariet är alltså ett digitalt möte som ersätter de ordinarie dialogmötena som brukar anordnas under vårperioden. OBS! Deltagare behöver ej ha webbkamera eller mikrofon för att delta i mötet. Samtliga deltagare, förutom vi som håller i webbinariet, ska ha dessa avstängda under mötets gång. Föreningar har under hela mötet möjlighet att ställa frågor via chatten som Föreningsservice kan svara på. Ifall alla frågor inte hinner besvaras under mötet så sammanställs och besvaras dessa och läggs ut tillsammans med presentationen på boden.se/foreningar.

Eftersom mötet sker digitalt så måste föreningarna anmäla sig med en mejladress för att få länken till mötet. I samband med att länken skickas ut kommer även instruktioner för mötet. Anmäl er senast 14 februari.

Dagordning

 • Covid-19, åtgärder och coronastöd  
 • Kommunens omorganisation  
 • Youth Up North  
 • Föreningsportalen och bidrag  
 • Allmän föreningsinformation 
 • Avslutning & övriga frågor 

För frågor om anmälan eller webbinariet, kontakta Nina Uusitalo på nina,uusitalo@boden.se eller via telefon på 0921-62490

Länk till anmälan: https://simplesignup.se/event/176752-anmaelan-till-webbinarium-med-foereningsservice-16-2 

 

25/01 ► OBS: Omklädningsrum fortfarande stängda

Föreningsservice skickar ut en påminnelse om att även om kommunens inomhushallar är öppna för idrottsverksamhet för unga födda 2005 och senare så är omklädningsrummen samt duschutrymmen fortfarande stängda.  

Lokalrestriktioner sett till antal personer i lokalen finns uppsatta på respektive anläggning. Samma information kommer även inom kort publiceras på bodens kommuns hemsida. Det är respektive förening, idrottsledare och enskild aktiv som är ansvarig för att restriktioner efterföljs och att verksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt. 

 

22/01 ► Inomhusanläggningar öppnar upp för unga födda –05 och senare  

Den 21 januari aviserade regeringen att träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare kan återupptas i kommunens inomhusanläggningar.  
Kommunens inomhushallar öppnar upp för skolidrott samt föreningsidrott för ungdomar födda 2005 och senare samt elitidrott (Boden Handboll och Boden Hockeys A-lag). Med anledning av nuvarande smittläge och efter samråd med smittskyddsläkare så har kommunens krisledning beslutat att träning och verksamhet för ungdomar födda 2004 och tidigare fortsatt ska ske utomhus. För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd. 

För frågor, kontakta Staffan Eklund på 0921-62315. 

Länkar till mer information från RF och RFSISU hittar ni nedan: 

https://www.rfsisu.se/Norrbotten/bidragochstod/Coronapandemin/coronapandeminochidrotten-dethargallerfranden14december/  

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/traningforbarnochungdomarkanstartaigen/ 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/regeringenrekommenderarattalloffentligverksamhetsomintearnodvandigstangstill24januari.vadinnebardetforidrotten 

Senast uppdaterad: 2021-02-25