Bärbar dator på skrivbord vid papper, penna och mugg.

Föreningsportalen

Föreningsportalen är Bodens kommuns bidrags- och bokningssystem.

Föreningar loggar in på föreningsportalen för att bland annat söka bidrag och boka tider i Bodens kommuns idrottsanläggningar. Föreningarna kan även uppdatera kontaktuppgifter och ladda upp årsmöteshandlingar och dokument för inlämning till Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen. 

Villkor

För att få registrera sig i föreningsportalen så ska föreningen ha sitt säte i Boden och bedriva sin huvudsakliga verksamhet i kommunen. Föreningen ska även vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer, ha antagit stadgar, ha en styrelse och även ha en fastställd medlemsavgift. Verksamheten ska bedrivas i en trygg och säker miljö. Detta innebär en nolltolerans mot mobbning, diskriminering samt alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Föreningen ska även bedriva och kunna uppvisa ett förebyggande arbete mot ANDT-relaterad ohälsa bland sina medlemmar.

Föreningen ska vara ideell och öppen för alla. Föreningar som avvisar personer till följd av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är ej behöriga att registrera sig eller söka stöd från Bodens kommun. 

Följande föreningskategorier är ej stödberättigade enligt regler och riktlinjer:
• Politiska organisationer/föreningar
• ekonomiska föreningar med vinstdrivande syfte
• föreningar som ej är ideella eller bedriver till övervägande del kommersiell verksamhet,
• stödföreningar (supporterklubbar och liknande)
• elevföreningar,
• religiösa organisationer och föreningar
• trossamfund och föreningar/organisationer med särintressen.

Om en förening som redan är registrerad i Bodens kommuns föreningsportal gör en större förändring av verksamheten, ändrar inriktning eller uppdaterar sina stadgar ska detta anmälas. Läs mer i kommunens regler och riktlinjer för Föreningsstöd och stipendier. 

Befintlig användare

Föreningar som fyllt i och skickat in Fullmakt till Föreningsportalen kan logga in i portalen och arbeta i systemet. Inloggning görs med mobilt BankID. Inloggning till föreningens "Mina sidor" är knuten till personnummer, så om du är osäker på om du har åtkomst till föreningsportalen kan du i första hand kontakta din förening och be föreningsadministratören se över din behörighet.

Om en ny person ska administrera och göra ansökningar i systemet så måste vi få in en ny fullmakt från föreningen där firmatecknare för styrelsen godkänner att personen söker bidrag å föreningens vägnar. 

Ny användare

Nya föreningar som vill registrera sig ska fylla i Fullmakt till Föreningsportalen för att få åtkomst till systemet. Även stadgar och senast antagna årsmöteshandlingar ska bifogas/skickas med. Föreningen kan logga in i portalen så fort fullmakten inkommit till Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen (ett mejl kommer skickas ut till föreningsadministratörerna när åtkomst beviljats). Ifylld blankett kan också skannas in och skickas via mejl till foreningsservice@boden.se eller postas till:

Föreningsservice
Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen
Bodens kommun
961 86 Boden

En knapp som länkar till föreningsportalen.

För frågor om Föreningsportalen kontakta Föreningsservice.

Kontaktpersoner Föreningsservice

antonia.jeuthe@boden.se / 0921-624 90
agneta.kemlen@boden.se / 0921-623 13
alf.wennskog@boden.se / 0921-623 18

Ladda ner dokument
Anmälan och fullmakt till Före...
Senast uppdaterad: 2024-07-01