Mynt travade i flera högar.

Föreningsstöd och bidrag

Bodens kommun vill genom stödet till föreningar bidra till att skapa ett rikt, starkt och självständigt föreningsliv. Föreningar bidrar till samhällsutveckling inom flera områden så som integration, demokrati, kultur och folkhälsa. Genom föreningar kan flera olika målgrupper göra sin röst hörd och lyfta sina frågor inom sina respektive intresseområden.

I våra regler och riktlinjer för föreningsstöd och stipendier framgår vad föreningar kan söka stöd och bidrag för. Där står det även sista ansökningstider, vilka dokument vi vill ha in tillsammans med er ansökan och vilka föreningar som stödet riktar sig till. Du hittar det fullständiga dokumentet längst ned på sidan. Föreningar som vill söka bidrag ska registrera sig i Bodens kommuns Föreningsportal

Ansökningstider för föreningsstöd & bidrag

 • Lokalt aktivitetsstöd - 25 februari & 25 augusti
  Gäller för samtliga lokala aktivitetsstöd
 • Stöd till studieförbund - 18 mars
 • Stöd till allmänna samlingslokaler i glesbygd - 18 mars
 • Hyresstöd till aktivitetslokaler - 18 mars
 • Stöd till föreningsdrift av badplatser - 18 mars
 • Stöd till skoterleder - Per kallelse till dialogmöte
  Anmälan sker till fritidsutvecklare eller via mejl till foreningsservice@boden.se
 • Årligt kulturverksamhetsstöd - 31 oktober
  Redovisning senast 31 mars efter genomfört verksamhetsår
Stöd som kan sökas året om
 • Stöd till kulturarrangemang (redovisas senast sex veckor efter arrangemangets genomförande)
 • Snabba Cash
 • Stöd för deltagande i USM, JSM, LILLA VM och NIF Idrottsläger
 • Övriga föreningsstöd
 • Stöd till föreningsjubileum

Tillfälliga stödutlysningar

Coronastöd för friluftsfrämjande aktiviteter & åtgärder
Sista ansökningsdag: 15 mars
Sista redovisningsdag: 30 november
 

Till Föreningsportalen

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Regler och riktlinjer för före...
Senast uppdaterad: 2021-06-22