Mynt travade i flera högar.

Föreningsstöd och bidrag

Här kan du läsa om vilka föreningsstöd och föreningsbidrag som finns att ansöka om i Bodens kommun.

I våra regler och riktlinjer för föreningsstöd och stipendier framgår vad föreningar kan söka stöd och bidrag för. Det är Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden som beslutar om vilka regler som gäller. Reglerna gäller tillsammans med specifika regler för just det stöd som er förening söker. Innan du ansöker om föreningsstöd kan det vara bra att läsa igenom vilka regler som gäller. 

Klicka här för att ladda ned våra regler och riktlinjer för föreningsstöd och stipendier eller hämta ned pdf:n längre ned på sidan. 

Generella krav och förutsättningar

För att kunna söka bidrag från Bodens kommun måste föreningen vara registrerad i Bodens kommuns Föreningsportal. Villkoren för att registrera sig finns att läsa i Regler och riktlinjer för föreningsstöd och stipendier eller på vår sida med information om Föreningsportalen. Samtliga bidrag söks via Föreningsportalen (med undantag för Snabba Cash, som kan sökas via blankett). 

Sök bidrag i Föreningsportalen

https://boden.actorsmartbook.se/

 

Ansökningstider för föreningsstöd och bidrag

(Observera! Stöd till hyresstöd och studieförbund har ändrat ansökningsdatum för 2024)

Kan sökas löpande under året

 • Stöd till kulturarrangemang: Stödet riktar sig till föreningar som vill genomföra en kulturell aktivitet eller ett kulturarrangemang i Boden. Föreningen kan skicka in sin ansökan när som helst under året. 
 • Stöd för deltagande i USM, JSM, NIF länslagsläger samt nationella uppdrag för ungdom: Stödet riktar sig till föreningar som har haft deltagare i antingen USM, JSM, NIF länslagsläger samt nationella uppdrag för ungdom. 
 • Stöd till föreningsjubileum: Stödet riktar sig till föreningar i Boden som avser fira 25, 50, 75 eller 100 års jubileum. Stödet kan sökas när som helst under året.
 • Snabba Cash: Stödet riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år som vill genomföra ett arrangemang eller projekt i Boden. Stödet kan inte sökas av föreningar eller organisationer.
 • Övriga föreningsstöd: Stödet riktar sig till föreningar med verksamhet, arrangemang, projekt eller investering som inte inryms i regelverken för något av de andra stöden. Prioriterade områden är om/tillbyggnation av lokal/anläggning för utökad barn- och ungdomsverksamhet, miljöförbättringar och energisparåtgärder, säkerhet och utrymningsvägar och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Beslut för ansökningar tas i Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

25 februari och 25 augusti

 • Lokalt aktivitetsstöd till föreningar med barn och ungdomsaktiviteter: Stödet riktar sig till föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar samt för personer med funktionsnedsättning. 
 • Aktivitetsstöd till föreningar med personer med funktionsnedsättningar: Stödet riktar sig till föreningar för personer med funktionsnedsättningar. 
 • Aktivitetsstöd till pensionärsföreningar: Stödet riktar sig till pensionärsföreningar som aktiverar sin målgrupp i Bodens kommun. 
 • Hyresstöd till aktivitetslokaler: Stödet riktar sig till föreningar som hyr en aktivitetslokal där dem har verksamhet för barn och ungdomar, verksamhet för personer med funktionsnedsättningar eller verksamhet för pensionärer. (Endast ansökan 25 februari)
 • Stöd till studieförbund: Stödet riktar sig till de tio studieförbunden som erhåller stöd från Folkbildningsrådet och som har verksamhet i Boden. (Endast ansökan 25 februari)

31 mars 

 • Driftstöd till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i glesbygd: Stödet riktar sig till föreningar som har bygdegård eller allmän samlingslokal lokaliserad i Bodens kommun. 
 • Driftstöd till föreningsägda anläggningar: Stödet riktar sig till föreningar som äger en idrotts- eller fritidsanläggningar i Boden. 
 • Byapeng: Stödet ska användas till utarbetande av utvecklingsplan för byn, sysselsättningsskapande verksamhet eller andra aktiviteter som bedöms viktiga för byn. Endast en utvecklingsgrupp/förening per by kan söka Byapeng.

30 september

 • Driftstöd till föreningsdrivna badplatser: Stödet riktar sig till föreningar som driver en badplats inom Bodens kommun. Stödet söks senast den 30 september. 

31 oktober

 • Årligt kulturverksamhetsstöd: Stödet riktar sig till både arrangerande och producerande föreningar som har en omfattande och regelbunden kulturverksamhet i Boden.
 • Verksamhetsstöd riktat till föreningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar: Stödet riktar sig till föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 
 • Bidrag till skoterleder: Stödet riktar sig till skoterföreningar som underhåller skoterleder genom att preparera underlaget, röja sly kring leden och i övrigt säkerställa god framkomlighet. Föreningar får kallelse till dialogmöte för fördelning. 
 • Stöd till flyktingaktiviteter: Stödet riktar sig till föreningar som har haft eller tänker erbjuda aktiviteter för flyktingar och riktar sig till barn, ungdomar och vuxna oavsett ålder.

Ladda ner dokument
Regler & riktlinjer KFU 2024 ...
Ladda ner dokument
Taxor KFU 2024_ Plan- och hall...
Senast uppdaterad: 2024-03-06