Mynt

Föreningsstöd och bidrag

Bodens kommun vill genom stödet till föreningar bidra till att skapa ett rikt, starkt och självständigt föreningsliv. Föreningar bidrar till samhällsutveckling inom flera områden så som integration, demokrati, kultur och folkhälsa. Genom föreningar kan flera olika målgrupper göra sin röst hörd och lyfta sina frågor inom sina respektive intresseområden.

I våra regler och riktlinjer för föreningsstöd och stipendier framgår vad föreningar kan söka stöd och bidrag för. Där står det även sista ansökningstider, vilka dokument vi vill ha in tillsammans med er ansökan och vilka föreningar som stödet riktar sig till. Du hittar det fullständiga dokumentet längst ned på sidan. Föreningar som vill söka bidrag ska registrera sig i Bodens kommuns Föreningsportal. Klicka här för att läsa mer.

Ansökningstider för föreningsstöd
Bidrag Sista ansökningsdatum
Lokalt aktivitetsstöd
- för barn och ungdomar
- för personer med funktionsvariationer
- för seniorer / pensionärer
25 februari / 25 augusti
Stöd till Studieförbund 18 mars
Stöd till bygdegårdar och samlingslokaler i glesbygd 18 mars
Hyresstöd till aktivitetslokaler 18 mars
Stöd till föreningsdrift av badplatser 18 mars
Skoterföreningar Per kallelse till dialogmöte
Kulturverksamhetsstöd 31 oktober

Stöd som kan sökas året om
  • Stöd till kulturarrangemang
  • Snabba Cash
  • Stöd för deltagande i USM, JSM, LILLA VM och NIF Idrottsläger
  • Stöd till föreningsjubileum
  • Övriga föreningsstöd

Till Föreningsportalen

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Regler och riktlinjer för före...
Senast uppdaterad: 2020-03-25