Hyresstöd till aktivitetslokaler

Hyresstödet uppgår till 450 000 kr.

Varför finns stödet?
Stödet är avsett att bidra till att tillgodose föreningarnas behov av aktivitetslokaler för barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet för personer med funktionsnedsättningar samt verksamhet för pensionärer.

Vem kan söka?
Föreningar som hyr en aktivitetslokal och har verksamhet för barn och ungdomar, verksamhet för personer med funktionsnedsättningar eller verksamhet för pensionärer. Med aktivitetslokal avses lokal avsedd för aktiviteter. För kansli-, mötes- och kontorslokaler utbetalas inget hyresstöd. För att föreningen ska beviljas hyresstöd gäller följande villkor:
• Lokalen ska vara förhyrd
• Lokalen ska inte vara subventionerad av Bodens kommun eller dess kommunala bolag
• Lokalen ska vara belägen i Bodens kommun
• Hyresstöd utgår endast till en hyresgäst per lokal
• Som hyrd lokal avses inte hyra av tider i kommunala anläggningar.
• Stöd kan inte erhållas för tillfälliga lokaler som hyres för arrangemang med entréavgift eller kommersiell verksamhet.
• I fall där föreningen hyr ut del av lokalen till annan förening/hyresgäst med verksamhet utanför ramen för de stödgrundade målgrupperna ges stöd endast för den del av lokalkostnaderna som berör föreningens verksamhet.

Nedanstående hyresstödsnivåer gäller för verksamheterna. Oavsett procentuell nivå så kan hyresstödet aldrig överstiga 65 000 kr.

För föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta uppgår stödet till 75% av hyran. För att klassificeras som förening för personer med funktionsnedsättning ska föreningen vara ansluten till eller ha merparten av sina medlemmar anslutna till Handikappförbunden (HSO) genom något av medlemsförbunden eller föreningar som är anslutna till Norrbottens Parasportförbund.

För föreningar med verksamhet för barn och ungdomar uppgår stödet till 65% av hyran. För att klassificeras som en förening för barn- och ungdomar ska föreningen rapporterat in minst 30 deltagartillfällen för lokalt aktivitetsstöd i aktivitetslokalen föregående verksamhetsår. Undantag från detta kan ges för nybildad förening som på annat sätt kan påvisa att de har haft ungdomsaktiviteter.

För föreningar med verksamhet för pensionärer uppgår stödet till 50% av hyran. För att klassificeras som en pensionärsförening ska föreningen rapporterat in minst 30 deltagartillfällen för aktivitetsstöd för pensionärer i aktiviteslokalen föregående verksamhetsår. Undantag från detta kan ges för nybildad förening som på annat sätt kan påvisa att de har haft aktiviteter för pensionärer.

Kontroll
Årligen kommer kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen kontrollera tre lokaler, där avstämning mot sökt stöd kommer genomföras. Lokalens skick kommer också att kontrolleras för att säkerställa att den är säker.
Hur söker jag? Ansökan skickas via e-tjänsten senast 18 mars. För att ansökan ska behandlas måste föreningen vara registrerad i föreningsportalen och ansökan måste vara fullständig med redovisning av hyreskostnader. Hyreskontrakt, hyresavi, senast antagna årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelse ska bifogas med ansökan. Som godkänd kostnad avses hyror, sluträkning för vatten- och elavgifter samt sophämtning.

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Ansökan om hyresstöd
Senast uppdaterad: 2020-04-14