Löparbana fotograferad från marknivå.

Idrottsanläggningar

På denna sida kan du hitta information om Bodens kommuns idrottsanläggningar och hur du går tillväga för att boka en anläggning eller hall för aktiviteter. Just nu gäller särskilda restriktioner i våra anläggningar med anledning av Folkhälsomyndighetens nationella råd.

 

Jag vill boka en hall eller plan - hur gör jag?

Bokning av kommunens idrottsanläggningar och Boden Arena hänvisas i första hand till vår webbokning. För match-arrangemangsbokning eller för övriga frågor kontakta lokalbokningen bokning@boden.se. I de stora sporthallarna och publika anläggningarna tilldelas tränings och matchtider efter prioriteringsordning. Därför kan vissa  anläggningar periodvis vara spärrade för webbokning på grund av schemaläggning.  

Får vem som helst boka?

Ansvarig förhyrare måste vara minst 18 år. Anläggningarna hyrs ut och upplåts i befintligt skick. Detta kan innebära att hallar och anläggningar har något skiftande kvalitet och funktion beroende på byggnadens eller anläggningens ålder och skick. Det är förhyrarens ansvar att slutligen bedöma att lokal eller anläggning lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser. Varje verksamhet och brukare av lokaler och idrottsanläggningar är skyldig att följa den lokala ordningsföreskriften för Bodens kommuns idrottshallar. 

Gå direkt till webbokningen

Till webbokning

Ladda ner dokument
Lokal ordningsföreskrift för B...
Senast uppdaterad: 2021-08-24